Forum Obywatelskiego Rozwoju

W dniu 26 stycznia br. (wtorek) prof. Leszek Balcerowicz weźmie udział w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „20 lat przemian ustroju gospodarczego Polski. Dokonania – wyzwania”, której organizatorem jest Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.

Konferencja wpisuje się w obchody dwudziestej rocznicy rozpoczęcia zmian w ustroju gospodarczym Polski. Jest to okazja do przypomnienia tego doniosłego wydarzenia oraz pogłębionej naukowej refleksji nad efektami zainicjowanych wówczas epokowych przemian, a także ich dalszymi kierunkami. 

Do udziału w Konferencji  zaproszeni zostali wybitni polscy ekonomiści.

W części pierwszej, syntetyzującej doświadczenia okresu przemian, referaty przedstawią: Leszek Balcerowicz, Jerzy Hausner, Tadeusz Kowalik, Jerzy Osiatyński.

Część druga Konferencji zorganizowana będzie w formie paneli dyskusyjnych, nawiązujących do treści wygłoszonych referatów oraz do najważniejszych wyzwań, wobec których stoi gospodarka polska. Uczestnikami paneli dyskusyjnych będą również wybitni ekonomiści oraz aktywni uczestnicy przemian zachodzących w okresie ostatnich dwudziestu lat. 

Szczegółowe informacje oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie UE w Krakowie

Przeczytaj relację – Gazeta.pl