Forum Obywatelskiego Rozwoju

Od transformacji ustrojowej z początku lat 90. Polska zmaga się z usprawnieniem funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości. Dobrze funkcjonujący wymiar sprawiedliwości ma istotne znaczenie dla wzrostu gospodarczego. Definiuje on bowiem zasady, według których funkcjonują rynki oraz zapewnia bezstronne rozstrzyganie sporów.

W okresie wyzwań związanych z przemianami we wczesnych latach 90. reformatorzy i wielu ekspertów międzynarodowych kładło nacisk na przekształcenia polityczne, stabilizację makroekonomiczną oraz podstawowe reformy strukturalne, pozostawiając nieco dalej potrzeby w zakresie budowania instytucji wymiaru sprawiedliwości. W rezultacie szybkich przemian transformacyjnych istniejące instytucje, w szczególności sądy, wymagają gruntownych reform.

Z tego powodu, Fundacja Forum Obywatelskiego Rozwoju – FOR wraz z Helsińską Fundacją Praw Człowieka przygotowuje zbiór raportów, w których zostanie zdiagnozowany obecny stan sądownictwa w Polsce oraz sformułowane zostaną propozycje konkretnych reform usprawniających jego funkcjonowanie.

Podstrona projektu „Lepszy Wymiar Sprawiedliwości” znajduje się tutaj:

http://www.for.org.pl/pl/wymiar-sprawiedliwosci
 


  Kontakt do koordynatora z ramienia HFPC- Michał Jagielski – [email protected]

  Kontakt do koordynatora z ramienia FOR – Marta Kube- [email protected]
 

Projekt realizowany jest ze środków otrzymanych od Fundacji im. Stefana Batorego.