Forum Obywatelskiego Rozwoju

W dniu 31 marca 2010 roku wejdzie w życie nowelizacja ustawy o prokuraturze, która wprowadzi istotne zmiany w organizacji pracy tej instytucji. Na mocy nowej ustawy zostaną m. in. rozdzielone funkcje Ministra Sprawiedliwości oraz Prokuratora Generalnego. Przyszły Prokurator Generalny, urzędujący w warunkach dużej niezależności od władzy wykonawczej, będzie odgrywał niezwykle ważną rolę w funkcjonowaniu Państwa. Jednocześnie, wybór kompetentnego kandydata z pewnością znacząco wpłynie na wewnętrzną reformę prokuratury.

Ponieważ, po raz pierwszy zwierzchnik prokuratorów zostanie wyłoniony w drodze konkursu, Helsińska Fundacja Praw Człowieka wraz z FOR podjęły inicjatywę przeprowadzenia programu ?Obywatelskiego Monitoringu Kandydatów na Prokuratora Generalnego?. W naszym przekonaniu, proces wyboru odpowiedniej kandydatury na ten urząd powinien przebiegać w sposób w pełni przejrzysty oraz dokonać się w oparciu o obiektywną ocenę kwalifikacji zgłoszonych kandydatów.
 
?Obywatelskiego Monitoringu Kandydatów na Prokuratora Generalnego? nawiązuje do zrealizowanego w 2007 roku programu ?Obywatelskiego Monitoringu Kandydatów na Sędziów?  (http://www.monitoringsedziow.org.pl/), nad którym HFPC pracowała wspólnie z Fundacją Batorego oraz Polską Sekcją Międzynarodowej Komisji Prawników. Podobnie jak wtedy, celem naszego projektu nie jest dokonanie końcowej oceny kompetencji poszczególnych kandydatów. Zależy nam jedynie, aby w rzetelny sposób zaprezentować zgłoszone kandydatury opinii publicznej. W ramach projektu planujemy zatem przede wszystkim gromadzenie informacji o kandydatach oraz przedstawianie zebranej wiedzy za pośrednictwem bieżąco uzupełnianego serwisu internetowego. Ponadto, będziemy śledzić przebieg wyborów, m.in. uczestnicząc w publicznym wysłuchaniu kandydatów przed Krajową Radą Sądownictwa. Bierzemy także pod uwagę przeprowadzenie uzupełniającej debaty z udziałem osób ubiegających się o stanowisko Prokuratora Generalnego wraz z przedstawicielami organizacji pozarządowych i mediów.
 
Zapraszamy do zapoznania się z naszym serwisem internetowym, znajdującym się pod adresem: http://www.hfhr.org.pl/prokurator
 


Nadzór merytoryczny nad Projektem sprawuje dr Adam Bodnar (Sekretarz Zarządu Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka) oraz Jarosław Bełdowski (Prezes Zarządu Fundacji FOR). Całość koordynuje Dorota Głowacka (kontakt e-mailowy: [email protected]).