Forum Obywatelskiego Rozwoju

Nad programem Nowy Wymiar Sprawiedliwości, czuwa Rada Projektu, do której należą:

– prof. Jerzy Stępień – Przewodniczący
– prof. Jerzy Ciemniewski
– prof. Jacek Gołaczewski
– Sędzia Katarzyna Gonera
– Adwokat Jakub Jacyna
– Adwokat Bartosz Kużewski
– Adwokat Łukasz Rędziniak
– Sędzia Teresa Romer
– Adwokat Dariusz Skuza