Forum Obywatelskiego Rozwoju

Pezydent podpisał ustawę o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, ustawy – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz ustawy o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta.

9 grudnia 2009 Prezydent RP podpisał  ustawę, dzięki której osoby niepełnosprawne i mające ponad 75 lat będą mogły głosować za pośrednictwem pełnomocnika. Dotychczas, wg szacunków Państwowej Komisji Wyborczej, aż 2 mln osób nie miało możliwości korzystania ze swoich konstytucyjnych praw do udziału w głosowaniu. Z dobrodziejstw ustawy obywatele będą mogli skorzystać już podczas przyszłorocznych wyborów prezydenckich i samorządowych.

O wprowadzenie zmian w ordynacji zabiegała koalicja organizacji pozarządowych, która prowadzi działania na rzecz wzrostu frekwencji wyborczej w Polsce. Koalicja przeprowadziła dotychczas dwie kampanie zachęcające Polaków do udziału w wyborach: „Zmień kraj. Idź na wybory” w 2007 oraz „Pępek Europy” w 2009 roku.

Inicjatorami powstania koalicji są m.in.: Centrum Edukacji Obywatelskiej, Fundacja im. Stefana Batorego, Fundacja Forum Obywatelskiego Rozwoju, Fundacja Projekt: Polska, Instytut Spraw Publicznych, PKPP Lewiatan, Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR, Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji, Stowarzyszenie Szkoła Liderów.