Forum Obywatelskiego Rozwoju

W publikacji tej opisano obserwacje prowadzone na gospodarkach przechodzących transformację. Do badania wybrano kraje Europy Środkowej i Wschodniej, kraje nadbałtyckie oraz kraje Wspólnoty Niepodległych Państw. Spostrzeżenia poczynione w dokumencie są niepokojące, gdyż zaobserwowano, że najmniejsze postępy, w zestawieniu z innymi obszarami reformy dokonały się właśnie w sądownictwie. Raport analizuje jak funkcjonują sądy w tych państwach oraz ujawnia ich wpływ na opinię publiczną, a także środowiska biznesowego. Autorzy wskazują, że przed każdym krajem stoją inne wyzwania w zakresie reform, a doświadczenia i dane zebrane w poszczególnych krajach mogą być przydatne twórcom polityki, pracownikom wymiaru sprawiedliwości, oraz osobom zaangażowanym w reformowanie sądownictwa.

Zobacz dokument