Forum Obywatelskiego Rozwoju

Na potrzeby tego raportu w 10 rozwijających i rozwiniętych krajach na 3 kontynentach przeprowadzono badania ilościowe czynników wpływających na skuteczność sądownictwa. Czynniki mające wpływ na sądownictwo można podzielić na trzy główne kategorie: proceduralne, administracyjne i organizacyjne. W ostatniej dekadzie wiele krajów doświadczyło gwałtownego wzrostu popytu na usługi sądowe w związku z tym raport wskazuje, że to właśnie sąd musi być głównym celem reformy sądownictwa.

Zobacz dokument