Forum Obywatelskiego Rozwoju

Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych ?Lewiatan? podsumowała dwuletnią działalność rządu premiera Donalda Tuska w dziedzinie polityki gospodarczej. Oceniona została realizacja celów rządu, który zapowiadał m. in. polepszenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości i modernizację gospodarki.

?Lewiatan? chwali rząd za ograniczenie dostępu do wcześniejszych emerytur, jednak zwraca uwagę na nadmierne przywileje emerytalne rolników i górników. W ten sposób państwo utrzymuje nisko rentowne sektory gospodarki. Według ekspertów ?Lewiatana?, istotny problem stanowi zbyt wolne dopasowywanie edukacji do potrzeb gospodarki. Mimo wprowadzenia wieloletniego planu prywatyzacji, proces ten charakteryzuje podobna opieszałość. Najważniejszym celem powinna być  prywatyzacja sektora energetycznego, która poprzez wzrost inwestycji zapewniłaby Polsce bezpieczeństwo energetyczne. Potrzebne jest też szybkie ograniczenie wydatków publicznych. Rząd odniósł sukcesy w zmniejszaniu biurokracji, m. in. dzięki nowelizacjom ustawy o VAT. Na uwagę zasługują także przyspieszenie budowy autostrad oraz efektywne wykorzystanie pomocy z UE.
 

Czytaj więcej…

– Anna Czepiel