Forum Obywatelskiego Rozwoju

 25 i 26 listopada 2009 r. Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu organizuje Konferencję Naukową ?20 lat transformacji polskiej gospodarki. Punkt wyjścia, przebieg, rezultaty?.

Jej gośćmi będą znani naukowcy i osobistości związane z tematem transformacji, w tym m.in. Tadeusz Mazowiecki, prof. Leszek Balcerowicz, prof. Marek Góra, prof. Bogusław Fiedor czy prof. nadzw. dr hab. Władysław Balicki.

Tematem dyskusji będą m.in. sukcesy i porażki transformacji, czy alternatywne rozwiązania, które mogłyby zostać podjęte podczas polskiej przemiany ustrojowo-gospodarczej i ich konsekwencje.

Oprócz prezentacji referatów, spotkaniu będą towarzyszyły sesje wspomnieniowe, podczas których uczestnicy będą mieli okazję wymienić się doświadczeniami z czasów początków transformacji i ocenić je z dzisiejszej perspektywy. Zapisy na konferencję wciąż trwają.

Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie www.wsb.poznan.pl/konferencja20