Forum Obywatelskiego Rozwoju

,,Wpływ działalności sądów na funkcjonowanie firm i rozwój przedsiębiorczości? jest to analiza przygotowana przez Krajową Izbę Gospodarcza. Publikacja omawia zagadnienie niestabilności prawa w Polsce oraz konsekwencji z tego płynących. Przedsiębiorcy w Polsce, zaskakiwani są ciągłymi zmianami prawa, kolejnymi wymogami nakładanymi przez ustawy oraz mnożeniem biurokratycznych obowiązków. Autorzy raportu prezentują również nastroje polskich przedsiębiorców, którzy maja poczucie, że wiele czynności prawnych lub faktycznych wymaganych przez obecne ustawodawstwo, nie wynika z rzeczywistych potrzeb obrotu gospodarczego, lecz z niejasnych dla nich przesłanek, względów pozaprawnych lub partykularnych interesów określonych grup.

Zobacz dokument