Forum Obywatelskiego Rozwoju

,,Ekonomiczne podejście do przestępczości? jest to artykuł naukowy, w którym autor prezentuje nam kierunek mało znany w Polsce, zaś niezwykle popularny w krajach anglosaskich, ekonomicznego podejścia do przestępczości. Ekonomiczne podejście do przestępczości jest jednym z najbardziej obiecujących współczesnych kierunków analizy prawa karnego. Przedstawiony przez Jacka Czabanskiego model przestępczości pozwala na analizowanie występujących trendów przestępczości i pozwala przewidywać kierunki zmian przestępczości na skutek zmian polityki karnej czy czynników makroekonomicznych.

Zobacz dokument