Forum Obywatelskiego Rozwoju

Jeśli jesteś studentem, doktorantem lub tegorocznym absolwentem  i na bieżąco śledzisz sytuację społeczno-gospodarczo-polityczną Polski, zapraszamy Cię do wzięcia udziału w Jesiennej Szkole Leszka Balcerowicza, organizowanej przez Fundację FOR.

Jesienna Szkoła Leszka Balcerowicza to wyjątkowe przedsięwzięcie organizowane po raz pierwszy przez Fundację Forum Obywatelskiego Rozwoju ? FOR. Adresowane jest do studentów wszystkich lat i kierunków studiów, interesujących się zagadnieniami z zakresu socjologii, ekonomii i polityki.

UWAGA! W związku z licznymi zapytaniami, Organizatorzy postanowili dopuścić do konkursu również doktorantów do 32 roku życia oraz tegorocznych absolwentów studiów wyższych.

                                            

Jesienna Szkoła Leszka Balcerowicza to trzydniowe seminarium zatytułowane: ?Jak pokonać argumenty skierowane przeciwko neoliberalnej ekonomii??, które odbędzie się w dniach 27-29 listopada 2009 r. (piątek-niedziela) w Warszawie.

Celem seminarium jest zwiększenie wiedzy jej uczestników w zakresie najważniejszych zagadnień współczesnej ekonomii oraz doskonalenie umiejętności przygotowywania artykułów publicystycznych o tematyce ekonomicznej.

W programie seminarium zaplanowano spotkania i wykłady z:

*prof. Leszkiem Balcerowiczem,
*prof. Janem Winieckim,
*dr. Wiktorem Wojciechowskim (Starszy Ekonomista Fundacji FOR),
*dr. Jakubem Borowskim (Główny Ekonomista Invest-Banku),
*Ryszardem Petru (Dyrektor BRE Banku ds. Strategii i Nadzoru Właścicielskiego, Główny Ekonomista BRE Banku),
*dr. Jerzym Pruskim (Prezes Zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego),
*Marcinem Piaseckim (Zastępca Redaktora Naczelnego Dziennika Gazety
Prawnej),
*Witoldem Gadomskim (Dziennikarz i publicysta Gazety Wyborczej).

Aby wziąć udział w Jesiennej Szkole Leszka Balcerowicza, należy:

napisać pracę pt. ?Jak trwale zwiększyć poparcie społeczne dla reform wolnorynkowych w Polsce?? (objętość tekstu: do 7 tys. znaków ze spacjami, czcionka 12, Times New Roman, marginesy standardowe, odstępy 1,5 wiersza, format dokumentu: Word lub PDF),

przesłać swoją pracę na adres mailowy Fundacji FOR: [email protected] do dnia 16 listopada br. (poniedziałek) wraz z załączonym formularzem zgłoszeniowym (podpisany scan). W tytule maila proszę wpisać: ?Jesienna Szkoła Leszka Balcerowicza?.

Spośród nadesłanych prac wyłonionych zostanie 25 najciekawszych, a ich autorzy zostaną zakwalifikowani do udziału w Jesiennej Szkole Leszka Balcerowicza. O wynikach zostaną oni poinformowani mailowo i telefonicznie do dn. 20 listopada br.

Wszyscy uczestnicy Jesiennej Szkoły Leszka Balcerowicza otrzymają pamiątkowe certyfikaty, a autor najlepszej nadesłanej pracy otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 2000 zł.

Udział w Jesiennej Szkole Leszka Balcerowicza jest bezpłatny. Organizator zapewnia wyżywienie, a osobom spoza Warszawy zwraca koszty dojazdu oraz zapewnia nocleg w hotelu, w którym będzie odbywało się seminarium.

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem.

Jesienna Szkoła Leszka Balcerowicza realizowana jest dzięki wsparciu Fundacji im. Friedricha Naumanna – Fundacji na Rzecz Wolności.

Więcej informacji:

Emilia Legieta
Fundacja Forum Obywatelskiego Rozwoju – FOR
Al. J.Ch. Szucha 2/4 lok. 20, 00-582 Warszawa
kom. + 48 691 232 993, e-mail: [email protected]
www.for.org.pl

Pliki do pobrania:

Ogłoszenie
Formularz zgłoszeniowy
Regulamin ze zmianami z dn. 9.11.2009 r.