Forum Obywatelskiego Rozwoju

W dniu 3 listopada br. (wtorek) w Waszyngtonie, w głównej siedzibie Banku Światowego odbędzie się konferencja zatytułowana ?Economic Transformation and the Future of Capitalism: Lessons Learned from Poland?s Success in Economically Turbulent Times?, która będzie poświęcona 20-tej rocznicy rozpoczęcia transformacji gospodarczo-ustrojowej w Europe Środkowo-Wschodniej.

Jej organizatorami są: Bank Światowy, Centrum Studiów Strategicznych i Międzynarodowych, Instytut Finansów Międzynarodowych, Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności oraz Ambasada RP w Stanach Zjednoczonych.

Jednym z prelegentów będzie prof. Leszek Balcerowicz.

Konferencja jest wyjątkowym i niepowtarzalnym wydarzeniem wpisującym się w tegoroczne obchody 20-tej rocznicy przemian zapoczątkowanych w Polsce w 1989 roku. Będzie ona okazją do podjęcia dyskusji nad możliwościami wykorzystania polskiego doświadczenia z okresu transformacji w rozwiązywaniu obecnego kryzysu gospodarczego i promowaniu gospodarki wolnorynkowej na świecie. Uczestnicy konferencji będą dyskutować również nad przyszłością kapitalizmu oraz reformami warunkującymi zrównoważony wzrost światowych gospodarek.

Zobacz komunikat prasowy z dnia 2 listopada 2009 r.