Forum Obywatelskiego Rozwoju

Profesor Leszek Balcerowicz został nowym prezesem prestiżowego stowarzyszenia ekonomistów International Atlantic Economic Society (IAES).

IAES zostało założone w 1973 r. jako forum naukowe dla ekonomistów oraz naukowców dziedzin pokrewnych z całego świata, aby sprzyjać wymianie idei naukowych oraz wyników badań prowadzonych na całym świecie.

Misją IAES jest ułatwianie komunikacji między ekonomistami, a także promowanie rozwoju intelektualnego ekonomistów oraz innych badaczy zainteresowanych ekonomią poprzez sponsorowanie i publikację artykułów rozpowszechnianych w całym świecie.

Więcej informacji o IAES