Forum Obywatelskiego Rozwoju

22 października br. o godz. 11.00 w hotelu Ruben w Zielonej Górze odbędzie się IV Forum Lubuskich Organizacji Pozarządowych.

Forum to jednodniowe spotkanie lubuskich organizacji pozarządowych, samorządowców i przedsiębiorców oraz wszystkich osób zaangażowanych w działalność społeczną. To okazja do dzielenia się spostrzeżeniami, doświadczeniami, projektami, planami, wymiana kontaktów… To inspiracja do nowych działań. Bank pomysłów. W ubiegłym roku w Forum udział wzięło 140 osób.

Uczestnicy IV Forum Lubuskich Organizacji Pozarządowych będą mieli okazję:

  • poznać osoby, które poświęcają swoje życie działalności społecznej w województwie lubuskim,
  • dowiedzieć się, jakie możliwości rozwoju stwarza organizacjom pozarządowym Program Operacyjny Kapitał Ludzki,
  • poznać założenia FIO na 2010 r.,
  • dowiedzieć się, jak układa się współpraca NGO-sów z samorządami,
  • poznać finalistów II edycji Ligi Inicjatyw Obywatelskich ? konkursu promującego inicjatywy społeczne.

Program Forum:

10.30 – Rejestracja uczestników

11.00 – Otwarcie IV Forum Lubuskich Organizacji Pozarządowych

11.15 – „Wolontariat w świetle prawa” – Agata Obszańska, Centrum Wolontariatu

11.40 – „Dobra praktyka w zarządzaniu wolontariatem w organizacji non-profit na przykładzie Stowarzyszenia Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna w Gorzowie Wielkopolskim”, Iwona Filon-Król, dyrektor ds. społecznych i zarządzania w Stowarzyszeniu Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna

12.10 – „rEwolucja Wolontariusza”, Małgorzata Mejza z Towarzystwa Rozwoju Rodziny

12.30 – „masz GŁOS, masz WYBÓR” – Marek Solon-Lipiński, Fundacja im. Stefana Batorego

12.50 – Nowelizacja ustawy o Pożytku Publicznym i o Wolontariacie oraz rola Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na lata 2009-10″, Krzysztof Więckiewicz, Dyrektor Departamentu Pożytku Publicznego, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

13.10 – Dominika Rodewald-Fila, z-c dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego, Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego

13.30 – Radosław Brodzik, specjalista ds. informacji i promocji EFS, Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze

13.50 – „Aktywizacja i animacja środowisk studenckich do samoorganizacji, jako fundament nowoczesnej działalności pozarządowej w regionie”, Grzegorz Witkowski, Stowarzyszenie Giess z Gorzowa Wielkopolskiego

14.10 – Dyskusja

14.45 – Ogłoszenie wyników Ligi Inicjatyw Obywatelskich, wręczenie nagród

15.00 – Zakończenie Forum

Prowadzenie – Robert Gromadzki

IV Forum Lubuskich Organizacji Pozarządowych organizowane jest w ramach Zielonogórskiego Inkubatora Pozarządowego – projektu Stowarzyszenia Verte.

Forum odbędzie się pod honorowym patronatem Minister Pracy i Polityki Społecznej Jolanty Fedak, Marszałka Województwa Lubuskiego Marcina Jabłońskiego oraz Prezydenta Miasta Zielona Góra Janusza Kubickiego.

Patronat medialny: Gazeta Lubuska, TVP oddział w Gorzowie Wlkp., TV Odra.

Formularz zgłoszeniowy dostępny jest tutaj.

Fundacja FOR poleca i zaprasza w imieniu Stowarzyszenia Verte.