Forum Obywatelskiego Rozwoju


XIX FORUM EKONOMICZNE
„Solidarność europejska – 20 lat po rewolucji”
odbędzie się w dniach 9 – 12 września 2009 r.
w Krynicy.

Fundacja FOR  uczestniczy w organizacji sesji plenarnej oraz trzech paneli dyskusyjnych.

* Sesja plenarna *

?Transformacja i wzrost gospodarczy w krajach Europy Środkowej i Wschodniej po 1989 roku?,
która odbędzie się w dn. 10 września br. o godz. 17.30 w Pijalni Głównej.

Partnerami sesji są: Inicjatywa RAZEM 89 oraz Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce.

Sesji przewodniczyć będzie prof. Leszek Balcerowicz, Przewodniczący Rady Fundacji FOR.

Paneliści
° Ivan Mikloš – Deputowany, Zgromadzenie Narodowe Republiki Słowackiej, Słowacja
° Wiktor Pynzenyk – Przewodniczący Partii, Partia „Reformy i Porządek”, Ukraina
° Jegor Gajdar – Dyrektor, Instytyt Gospodarki w Okresie Transformacji, Rosja
° Jan Vincent-Rostowski – Minister, Ministerstwo Finansów, Polska
° Mark Allen – Przedstawiciel Regionalny, Międzynarodowy Fundusz Walutowy, USA

Tezy dyskusji
Dotychczasowe wyniki ekonomiczne i pozaekonomiczne w krajach Europy Środkowej i Wschodniej są silnie zróżnicowane. Wyniki dostępnych badań empirycznych wskazują, że istotny wpływ na to zróżnicowanie miały prowadzona polityka gospodarcza i reformy instytucjonalne. Jak można wyjaśnić różnice w tych politykach? Jak oceniać transformację w krajach postsocjalistycznych w porównaniu do reform w innych regionach świata?


* Panel dyskusyjny *

?Atrakcyjność inwestowania w regionie. Perspektywy gospodarcze Polski na tle regionu?

Czwartek, 10 września, godz. 13.20 ? 14.35 , Stary Dom Zdrojowy, Kawiarnia Prezydencka

Partnerami panelu są:
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie oraz Fundacja Forum Obywatelskiego Rozwoju – FOR

Moderator
Ludwik Sobolewski – Prezes Zarządu, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie , Polska

Paneliści
Paweł Wojciechowski – Podsekretarz Stanu , Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Polska
Sławomir Majman – Prezes, Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych SA (PAIiIZ), Polska
Andrzej Mikosz – Partner, Hogan & Hartson Jamka Sp.k., Polska
Jarosław Bełdowski – Prezes, Fundacja Forum Obywatelskiego Rozwoju – FOR, Polska
Jacek Siwicki – Prezes, Enterprise Investors Corporation, Polska
Andrzej Olszewski – Dyrektor Zarządzający, ING Securities SA, Polska

GPW od kilku lat z sukcesem realizuje plan budowy w Warszawie centrum finansowego Europy Środkowo-Wschodniej. Jest liderem w regionie pod względem kapitalizacji i obrotów akcjami, natomiast pod względem liczby debiutów od kilku lat jedną z dwóch wiodących giełd w całej Europie. Czy tę znakomitą pozycję trudniej było zdobyć czy trudniej będzie utrzymać? Jakie czynniki będą sprzyjać rozwojowi polskiego rynku i w czym tkwią największe zagrożenia? Jakie jest miejsce Polski na inwestycyjnej mapie Europy? Na te i inne pytania postaramy się odpowiedzieć podczas dyskusji Atrakcyjność inwestowania w regionie. Perspektywy gospodarcze Polski na tle regionu, organizowanej przez GPW w Warszawie.

* Panel dyskusyjny *

?Kapitał intelektualny seniorów ? szanse jego wykorzystania?

Piątek, 11 września, 13.35 ? 14.45, Nowy Dom Zdrojowy, Sala Marmurowa

Partnerem panelu jest Uniwersytet Trzeciego Wieku.

Moderator
Wiktor Wojciechowski – Członek Zarządu, Fundacja Forum Obywatelskiego Rozwoju – FOR, Polska

Gość specjalny
Jolanta Fedak – Minister Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Polska

Paneliści
Nadezda Hrapkova – Rektor Uniwersytetu III Wieku, Uniwersytet Komeniusa, Słowacja
Mieczysław Augustyn – Senator, Senat Rzeczypospolitej Polskiej, Polska
Janusz Kochanowski – Rzecznik Praw Obywatelskich, Polska

Zmiany demograficzne w Europie i na świecie. Czy i jak wykorzystać potencjał seniorów – doświadczenie, wiedzę i umiejętności. Tworzenie warunków nowej polityki społeczno-ekonomicznej wobec osób starszych. Przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na wiek. Zmiany w świadomości społecznej – mechanizmy równowagi i współpracy międzypokoleniowej.

* Panel dyskusyjny *

Wartość kapitału ludzkiego w Europie Środkowo-Wschodniej po dwóch dekadach transformacji

Piątek, 11 września, 13.35 – 14.45, Nowy Dom Zdrojowy, Patio 2

Partnerem panelu jest Szkoła Główna Handlowa.

Moderator
Adam Budnikowski – Rektor, Profesor Zwyczajny, Szkoła Główna Handlowa, Polska
Gość specjalny
Leszek Balcerowicz – Przewodniczący Rady Fundacji, Fundacja Forum Obywatelskiego Rozwoju – FOR, Polska

Paneliści
Marzenna Weresa – Dyrektor Instytutu Gospodarki Światowej, Szkoła Główna Handlowa, Polska
Wiesław Rozłucki – Doradca, Rothschild Polska Sp. z o.o., Polska
Wiktor Skworc – Ordynariusz Diecezji Tarnowskiej, —, Polska
Jarosław Niewierowicz – Prezes Zarządu, LitPol Link, Litwa

Jakie były warunki wyjściowe rozwoju kapitału ludzkiego na początku procesu transformacji? Do jakiego stopnia restrukturyzacja systemów edukacji oraz nauki była priorytetem w procesach transformacji krajów Europy Środkowej i Wschodniej? Jak polityka rządowa wpłynęła na różnorodne aspekty rozwoju szkolnictwa oraz nauki, m.in. na jakość systemów, ich sprawność, warunki finansowe? Czy zakończył się już proces transformacji systemów edukacji oraz nauki? Dyskusja będzie miała na celu identyfikację przyczyn zróżnicowania poziomu rozwoju kapitału ludzkiego w krajach Europy Środkowej i Wschodniej.