Forum Obywatelskiego Rozwoju

2009-07-10

Publikacja ,,Wymiar sprawiedliwości w Europie. Polska na tle wybranych krajów? pod redakcją prof. Andrzeja Siemaszko oparta została na wynikach prac Komisji Europejskiej ds. Efektywności Wymiaru Sprawiedliwości przy Radzie Europy. Jak piszą autorzy tekstu, publikacja miała unaocznić silne i słabe strony polskiego wymiaru sprawiedliwości oraz uzmysłowić kierunki jego przemian. Zasadniczym celem tego opracowania było pokazanie, że w Europie istnieją znacznie sprawniejsze, a przy tym tańsze systemy szeroko pojętego wymiaru sprawiedliwości.

Zobacz dokument