Forum Obywatelskiego Rozwoju

,,Sprawny sąd. Zbiór dobrych praktyk? to publikacja wydana wspólnie przez Stowarzyszenie Sędziów Polskich ,,Iustitia? oraz Helsińską Fundację Praw Człowieka. Jest to zbiór artykułów, których w większości autorami są sędziowie z zespołu do spraw Poprawy Funkcjonowania Sądownictwa, Stowarzyszenia ,,Iustitia?. W tekstach znaleźć można opis ?dobrych praktyk? sprawdzających się w praktyce, a także wiele innych postulatów co do przyszłych rozwiązań ustawowych. Opisywane przez sędziów ?dobre praktyki? mają, w zamierzeniu, pomóc sędziom w ich codziennej pracy oraz ułatwić zarządzanie sądami sędziom funkcyjnym.

Zobacz dokument