Forum Obywatelskiego Rozwoju

,,Kultura prawna polskich przedsiębiorstw? jest to publikacja wydana w 2000 roku przez Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym. Jest to rezultat projektu badawczego prowadzonego w 1999 roku przez ową instytucję. Raport ten wypełnia lukę w wiedzy na temat kultury prawnej polskich przedsiębiorców oraz daje podstawy do rekomendacji środków sprzyjających podniesieniu jakości regulacji dotyczących działalność gospodarczej, a w konsekwencji kultury prawnej polskich przedsiębiorców . Pozycja ta otworzyła drogę do dyskursu publicznego nad rolą społeczno ? zawodową polskiego przedsiębiorcy działającego w warunkach transformacji ustrojowej.

Zobacz dokument