Forum Obywatelskiego Rozwoju

Jaka będzie Polska w 2030 roku? 

Zespół Doradców Strategicznych Premiera pod kierownictwem ministra Michała Boniego opublikował raport ?Polska 2030. Wyzwania rozwojowe?, który nakreśla wizję rozwoju Polski na przestrzeni następnych 20 lat. Jest to pierwszy tego rodzaju dokument w Polsce, wzorowany na pracach tworzonych i aktualizowanych w rozwiniętych krajach Europy.
 
Celem raportu jest również uświadomienie wszystkim interesariuszom polskiego rozwoju,
że kluczowe wyzwania i towarzyszące im dylematy mające wpływ na to, jak będzie wyglądało życie w Polsce w 2030 roku, rozstrzygają się dziś.
 
Praca została podzielona na dziesięć rozdziałów, które dotyczą poszczególnych wyzwań kraju, m.in. polepszenia sytuacji demograficznej czy usprawnienia państwa. Zdaniem autorów raportu, Polska, aby uniknąć ?dryfu rozwojowego?, nie może zatrzymywać się na dotychczasowych osiągnięciach, jakimi są m.in. wprowadzenie demokracji i gospodarki rynkowej czy członkostwo w UE i NATO.
 
Wyznaczone w raporcie cele są ambitne: w 2030 r. Polska ma być 6. gospodarką Europy i 16. świata, PKB per capita w naszym kraju będzie równać się średniej europejskiej, sieć autostrad ma być 3-krotnie gęstsza, w każdej gminie będzie dostęp do internetu, polepszy się funkcjonowanie administracji i wymiaru sprawiedliwości. Autorzy zwracają uwagę zarówno na rozwój metropolii, jak i wsi i małych miejscowości. 
 
Według autorów raportu, konieczne jest, aby społeczeństwo utrzymywało się z pracy, a nie z pomocy społecznej. Na jednego aktywnego zawodowo Polaka ma przypadać 1,1 zamiast 1,7 osoby biernej zawodowo. Przewidywane jest dalsze ograniczenie wczesnych emerytur. Aż o 60 proc. zwiększyłoby emeryturę wydłużenie o 5 lat czasu aktywności zawodowej, w tym proponowane zrównanie wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn. Aby Polska w latach 2009-2030 rozwijała się w tempie 5 proc., niezbędne będą zmiany gospodarcze, m.in. wzrost poziomu inwestycji prywatnych. Jednym z ?kluczy do sukcesu? będzie szybkie przyjęcie euro, a ujednolicenie stawek VAT sfinansuje reformę polityki fiskalnej: obniżenie podatków dochodowych i likwidację deficytu strukturalnego.

Według raportu, Polska powinna brać przykład ze Słowacji i państw bałtyckich, które dzięki brakowi rozbudowanego sektora publicznego mogą pozwolić sobie na niższe podatki i lepszą infrastrukturę. Czy Polsce uda się stać w 2030 roku krajem marzeń? Pytany o to min. Michał Boni odpowiada, że w 1989 roku malkontenci też nie wierzyli w sukces przemian.

 
– Anna Czepiel