Forum Obywatelskiego Rozwoju

Leszek Balcerowicz oraz Krystyna Starczewska zostali tegorocznymi laureatami Medalu Świętego Jerzego.

Medal świętego Jerzego jest honorową nagrodą przyznawaną przez „Tygodnik Powszechny” od 1993 roku „za zmagania ze złem i uparte budowanie dobra w życiu społecznym ludziom, którzy wykazują szczególną wrażliwość na biedę, krzywdę, niesprawiedliwość i wrażliwość tę wyrażają czynem”.

Na medalu wypisany jest fragment Psalmu 37. w przekładzie Marka Skwarnieckiego: ?Powierz Panu swą drogę, zaufaj Mu, a On sam będzie działał. On sprawi, że twa sprawiedliwość zabłyśnie jak światło, a prawość Twoja, jak blask południa?

Nominacje do medalu zgłaszają czytelnicy „Tygodnika Powszechnego”, natomiast laureatów wybiera Kapituła, w której skład wchodzą: ks. Adam Boniecki, prof. Barbara Skarga, abp Józef Życiński, prof. Władysław Stróżewski, prof. Andrzej Zoll.

Dotychczas honorowe wyróżnienie redakcji ?TP? otrzymali: ks. Arkadiusz Nowak (1993), Janina Ochojska i Jacek Kuroń (1994), Jerzy Adam Marszałkowicz (1995), s. Małgorzata Chmielewska i Marek Nowicki (1996), Zofia Tetelowska i ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski oraz Jerzy Owsiak (1997), Krystyna Mrugalska i bp Tadeusz Pieronek (1998), Marek Edelman i abp Alfons Nossol (1999), Krzysztof Czyżewski i Tadeusz Mazowiecki (2000), Zbigniew Gluza i ks. Jan Sikorski (2001) Ewa Woydyłło-Osiatyńska i Leon Kieres (2002).

Panie Profesorze, Gratulujemy!

Zespół FOR