Forum Obywatelskiego Rozwoju

Ekonomia na wesoło – Wystawa komiksów ekonomicznych Fundacji FOR w GWSP


Po raz pierwszy w Polsce w siedzibie Gliwickiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości od 8 maja br. zostanie zaprezentowana wystawa komiksów o tematyce ekonomicznej. Wystawa zawiera prace laureatów nagrodzone i wyróżnione w konkursie ogłoszonym przez Fundację FOR.

Zwiedzający wystawę mogą „łatwo i przyjemnie” przyswoić trudne kwestie ekonomii, które dla wielu w tradycyjnym ujęciu podręcznikowym mogą wyglądać na dość skomplikowane.

Dzięki przychylności rektora dr inż. Tadeusza Grabowieckiego Gliwickiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości oraz aktywności Klubu FOR Gliwice wystawa swój debiut krajowy ma w siedzibie Gliwickiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości. Wystawę można oglądać w dniach od 8 do 15 maja w godzinach 8:00-17:00 na pierwszym piętrze  budynku Gliwickiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości.

Serdecznie zapraszamy.

Czytaj więcej….
 

 

Wydana została publikacja, która jest zwieńczeniem kilkumiesięcznej pracy wielu osób. Rysownicy, którzy wzięli udział w ogłoszonym przez fundację FOR konkursie na komiks o tematyce ekonomicznej, członkowie jury, którzy zgodzili się bezpłatnie ocenić ponad sto prac konkursowych, koordynator projektu, pracownicy i wolontariusze FOR, a także sponsorzy i patroni medialni konkursu – wszyscy przyczynili się do powstania tomu, który, jak mamy nadzieję, będzie służył jako rozrywka, ale też ?łatwy, lekki i przyjemny? materiał edukacyjny.

Komiksy spotkały się z bardzo pozytywnym przyjęciem ze strony środowiska nauczycielskiego i zostały zarekomendowane przez Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli jako materiał edukacyjny na lekcjach przedsiębiorczości.
 

Jednym z celów FOR jest obalanie mitów związanych z ważnymi kwestiami dotyczącymi gospodarki. Nie jest to proste zadanie. Aby łatwiej dotrzeć do jak największej liczby młodych ludzi, postanowiliśmy wykorzystać przystępną formę, jaką jest komiks. Naszym celem było zebranie komiksów, dzięki którym Czytelnicy mogliby z łatwością zrozumieć znaczenie takich zjawisk ekonomicznych, jak inflacja, wcześniejsze emerytury, czy prywatyzacja. Chcieliśmy nieść rozrywkę, ale przy okazji wyjaśniać kwestie, które w tradycyjnym ujęciu podręcznikowym mogą dla wielu uczniów i studentów wyglądać na dość skomplikowane.

W czerwcu 2008 roku ogłosiliśmy konkurs na komiks o tematyce ekonomicznej w siedmiu kategoriach tematycznych (inflacja, oszczędzanie/inwestowanie, podatki, wcześniejsze emerytury, prywatyzacja, płatna/bezpłatna służba zdrowia, płatne/bezpłatne studia wyższe). W jury zasiedli: Leszek Balcerowicz, Przewodniczący Rady Fundacji FOR oraz znani satyrycy i rysownicy: Jacek Fedorowicz, Tomasz Leśniak i Rafał Skarżycki ? twórcy  Jeża Jerzego, Michał Ogórek, Marek Raczkowski i Antoni Rodowicz.

Do końca października 2008 roku do FOR przyszło ponad sto prac konkursowych, zarówno od profesjonalistów, jak i amatorów. Jury wybrało i nagrodziło najlepsze prace, przyznając pierwsze miejsce oraz nagrodę główną w wysokości 5 tysięcy złotych Marcinowi i Przemysławowi Surmom za pracę o inflacji, drugie miejsce oraz nagrode w wysokości 3 tysięcy złotych dla Sorn Gara za pracę ?Rodzina Toti na emeryturze? i trzecie miejsce oraz nagrodę w wysokości 2 tysięcy złotych dla Bogumiła Łacha za pracę z kategorii oszczędzanie/inwestowanie. Osobno, w każdej kategorii tematycznej zostały wyróżnione i nagrodzone najlepsze prace, a dodatkowo każdy z członków jury wybrał jedną pracę, którą chciał szczególnie docenić. Fundacja FOR również wyróżniła i nagrodziła kilka wartościowych prac.

Oficjalne zakończenie konkursu miało miejsce podczas uroczystej gali, która odbyła się 18 grudnia 2008 roku w Fundacji FOR. Laureaci konkursu otrzymali nagrody pieniężne w formie kart prepaidowych z wizerunkiem fragmentu nagrodzonego komiksu. Wszyscy  wyróżnieni uczestnicy konkursu otrzymali nagrody książkowe (komiksy) oraz słodkie upominki.

W antologii komiksów o tematyce ekonomicznej, którą oddajemy dzisiaj w ręce Czytelników, znalazły się 26 prace konkursowe – wszystkie nagrodzone i wyróżnione w konkursie przez jury i FOR.

Prace te będzie można również zobaczyć na wystawach komiksów ekonomicznych FOR, organizowanych przez Kluby FOR w kolejnych miastach Polski.

Wszystkie prace, które znalazły się w antologii dostępne są w formie elektronicznej na stronie FOR.