Forum Obywatelskiego Rozwoju

W ramach poradnika ?Polska w drodze do euro?, w ?Dzienniku? został opublikowany interesujący artykuł na temat zadań, jakie będzie miał do wykonania polski bank centralny po wejściu naszego kraju do strefy euro. Wbrew pozorom, po przekazaniu Europejskiemu Bankowi Centralnemu kompetencji w zakresie polityki pieniężnej, Narodowy Bank Polski nie stanie się martwą instytucją.

NBP będzie zbierał dane statystyczne i przygotowywał raporty dotyczące zarówno Polski, jak i gospodarek innych krajów. Na tych pracach oprze się szef NBP w czasie dyskusji na posiedzeniach Rady Prezesów EBC. Polski bank centralny nadal będzie odpowiadał za pożyczanie kapitału bankom komercyjnym. W ten sposób będą wprowadzane w życie decyzje EBC dotyczące stóp procentowych. Tak jak dotychczas, NBP będzie prowadził system rezerw obowiązkowych, w ramach którego banki komercyjne odkładają część swoich depozytów, co chroni je przed bankructwem. Zadaniem naszego banku centralnego pozostanie organizacja i nadzór systemów płatniczych. Ponadto do kompetencji NBP będzie należeć prowadzenie rachunków rządu i innych instytucji centralnych, a także obsługa budżetu państwa.

?Polska w drodze do euro? to cykl artykułów i wywiadów z ekonomistami, który powstaje przy pomocy NBP. Poruszane w nim tematy to m.in. zalety i wady euro, wpływ przyjęcia euro na gospodarkę, doświadczenia Słowacji, Słowenii, Malty i Cypru, funkcjonowanie Europejskiego Banku Centralnego oraz historia reform walutowych w Polsce.

– Anna Czepiel