Forum Obywatelskiego Rozwoju

Zapewne każdy z nas zastanawia się w jaki sposób emitowane przez amerykańskie renomowane banki hipoteczne papiery dłużne potrafiły wyrządzić tak ogromne spustoszenie na rynkach finansowych. Odpowiedzi na to pytanie udziela najnowsza książka Marka Zandi Financial Shock: A 360 Degree Look at the Subprime Mortgage Implosion, and How to Avoid the Next Financial Crisis. Książka jest dogłębną analizą przyczyn załamania na rynku hipotecznym w Stanach Zjednoczonych będącego pierwszym etapem obecnego kryzysu gospodarczego.

Brak zaufania na rynku finansowym, który pojawił się w konsekwencji wielkiego załamania hipotecznego, znacząco sparaliżował system pośrednictwa między podmiotami z nadwyżką środków, a grupami, dla których środki te stanowią główne źródło inwestycji.

Autor sięga daleko wstecz i opisuje ideę wprowadzenia hipotecznych papierów dłużnych, praktyki udzielania oraz strukturyzowania ?złych kredytów?, a następnie ich globalną, kuszącą ponadprzeciętnymi zyskami, emisję.

Ponadto, w książce zaprezentowane zostały liczne aspekty psychologiczne samowzmacniającej i samowygasającej fali spekulacyjnej. Polityka monetarna Systemu Rezerwy Federalnej Stanów Zjednoczonych, a raczej jego katastrofalne posunięcia na przełomie XX i XXI wieku stały się głównym motorem napędzającym najpotężniejszą w historii ludzkości bańkę spekulacyjną na amerykańskim rynku hipotecznym. Dzięki tej wyjątkowej książce dowiesz się również jak postęp technologiczny wpłynął na uwolnienie kapitału z niemalże każdego zakątku świata, a także jak możliwość wykorzystania nowego kapitału zmieniła rynek nieruchomości w USA, umożliwiając nieodpowiedzialnym kredytodawcom zadłużenie własnych obywateli.

Chciwi kredytodawcy, nadmiernie optymistyczni nabywcy nieruchomości, lekkomyślność inwestorów, nieudana polityka monetarna FEDu – Mark Zandi gruntownie opisuje katastrofę hipoteczną od początku do końca.

Książka dostępna m.in. na amazon.com

[link: http://www.amazon.com/Financial-Shock-Subprime-Mortgage-Implosion/dp/0137142900 ]

– Kamil Janczyk