Forum Obywatelskiego Rozwoju

Akademia Giełdowa to organizowany juz po raz piąty cykl wykładów poświeconych zagadnieniom związanym z inwestowaniem. W tym roku tematem przewodnim będzie inwestowanie w dobie kryzysu.

Tegoroczna edycja poprzedzona zostanie krótkim testem on-line, sprawdzającym znajomość podstawowych pojęć i mającym na celu wyłonienie grupy około 350 uczestników spośród wszystkich chętnych.

Przed każdym spotkaniem, w celu podniesienia poziomu merytorycznego Akademii, uczestnicy otrzymają zestaw materiałów do samodzielnego przestudiowania w domu. Pierwszy z pięciu wykładów odbędzie się 26 marca 2009 roku (czwartek), a ostatni 30 kwietnia br. Egzamin końcowy przewidziano na 7 maja br. Wszystkie wykłady będą odbywały się w gmachu Szkoły Głównej Handlowej. Po zakończeniu szkoleń wszystkim uczestnikom, którzy będą mieli odpowiednią frekwencję na wykładach oraz zdadzą końcowy egzamin, wręczony zostanie certyfikat ukończenia kursu.

Udział w całym projekcie jest bezpłatny, a dla osób które najlepiej napiszą test końcowy przewidziano nagrody rzeczowe oraz możliwość uczestnictwa w warsztatach.

Więcej informacji oraz formularz zgłoszeniowy na stronie:
http://www.inwestor.edu.pl/akademiagieldowa/wp/index.php