Forum Obywatelskiego Rozwoju

We wtorek 24 marca br. prezes fundacji FOR, Jarosław Bełdowski, weźmie udział w konferencji zorganizowanej przez Helsińską Fundacja Praw Człowieka, poświęconej problematyce funkcjonowania sądów gospodarczych.

Podczas konferencji zostanie zaprezentowany raport z monitoringu sądów gospodarczych przeprowadzonego metodą Courtwatch w ramach projektu Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka we współpracy z kancelarią DLA Piper Wiater Sp.k.

Konferencja obędzie się 24 marca 2009 w godzinach 12:30 — 15:30 w Centrum Prasowym Foksal – Dom Dziennikarza przy ulicy Foksal 3/5 i zostanie poprzedzona konferencją prasową zaplanowaną na godzinę 11:30.

Celem projektu jest dokonanie rzetelnego i kompleksowego monitoringu funkcjonowania sądów gospodarczych w Polsce, a w konsekwencji zaproponowanie Ministerstwu Sprawiedliwości zmian, które mogą być uwzględnione w reformie wymiaru sprawiedliwości. Celem programu jest także edukacja studentów, a przede wszystkim uwrażliwienie przyszłych prawników na znaczenie prawa do sądu i jego wagi dla gospodarki.
W konferencji udział wezmą m.in.:
prof. dr hab. Karol Weitz — Katedra Postępowania Cywilnego WPiA UW
min. Jacek Czaja — Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości
Jarosław Bełdowski — Prezes Zarządu Forum Obywatelskiego Rozwoju
Mec. Krzysztof Wiater i Mec. Krzysztof Kycia — Kancelaria DLA Piper

SSR Łukasz Piebiak — Przewodniczący Wydziału VIII Gospodarczego Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy

SSO Jacek Sadomski – Sąd Okręgowy w Warszawie

Maria Ejchart, Adam Bodnar — Helsińska Fundacja Praw Człowieka

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc chęć udziału w konferencji należy zgłaszać pod adresem [email protected].