Forum Obywatelskiego Rozwoju

INSEAD  (Institut européen d’administration des affaires) opublikował drugą edycję raportu nt. innowacyjności na świecie (Global Innovation Index 2008-2009 ). Badanie przeprowadzone przez zespół naukowców z INSEAD we współpracy ze środowiskiem przemysłu oraz biznesu obejmuje 130 krajów. Najważniejszą część raportu stanowi ranking, który ocenia uwarunkowania dla innowacyjności (takie jak: sprawność instytucji oraz polityki, jakość kapitału ludzkiego, infrastruktura, dostępność do źródeł finansowania oraz efektywność wykorzystywania rozwiązań innowacyjnych), jak i korzyści z rozwoju nowych technologii (w tym kreowanie wiedzy, wzrost konkurencyjności oraz skutki finansowe).

 Po raz drugi z rzędu najbardziej ukierunkowanym na innowacje krajem okazały się Stany Zjednoczone. W pierwszej ?trójce? znalazły się także Niemcy, które utrzymały pozycję sprzed roku oraz Szwecja, która zanotowała awans o 9 punktów. Do liderów zaliczamy również Wielką Brytanię oraz Singapur, które plasują się odpowiednio na 4 oraz 5 miejscu. Z kolei, najgorsze uwarunkowania dla innowacyjności panują w Timorze Wschodnim oraz Burundi.

Wśród 130 badanych państw Polska zajęła 56 pozycję. Okazuje się, że w tej klasyfikacji wyprzedzają nas niemal wszystkie kraje Unii Europejskiej. Gorszy niż nad Wisłą klimat dla innowacyjności wśród państw UE występuje tylko na Łotwie oraz w biednej Rumunii i Bułgarii. W rankingach cząstkowych najlepiej nasz kraj wypadł pod względem jakości kapitału ludzkiego (45 miejsce), a najgorzej pod względem sprawności otoczenia instytucjonalnego (89 miejsce).

Wskaźnik innowacyjności na świecie (Global Innovation Index)

                                                                                                                                   – Jarosław Kantorowicz