Forum Obywatelskiego Rozwoju

W czwartek 19 lutego Heritage Fundation wraz z dziennikiem Wall Street Journal opublikowały najnowszą, 15-tą już edycję Indeksu Wolności Gospodarczej (Index of Economic Freedom). Po raz pierwszy prezentacja wyników miała miejsce w Polsce, w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Niestety wyniki te nie pozostawiają złudzeń, bo wciąż daleko nam jest do czołówki ? z ogólną oceną 60,3 zajmujemy 82 miejsce wśród 179 krajów świata i 35 miejsce w Europie (43 kraje). Najlepiej Polska prezentuje się pod względem polityki handlowej i pieniężnej, oceny odpowiednio 85,8 i 80,8. Najgorsze obszary to, podobnie jak w latach ubiegłych, korupcja i udział państwa w gospodarce, zostały one ocenione odpowiednio na 42,0 i 42,2. W rankingu podobnie jak w zeszłym roku prowadzi Hong Kong z ogólną oceną 90, a za nim uplasowały się Singapur i Australia. W Europie najbardziej wolne pod względem ekonomicznym okazały się być gospodarki Irlandii (4 miejsce), Danii (8 miejsce) i Wielkiej Brytanii (10 miejsce). Stany Zjednoczone zajęły 6 pozycję na 179 krajów. Pełne wyniki dla wszystkich badanych gospodarek dostępne w języku angielskim są na stronie Heritage Fundation.

Raport ?Index of Economic Freedom? jest publikowany corocznie od 1995 roku i zawiera ocenę różnych krajów świata w dziesięciu obszarach wolności gospodarczej, takich jak między innymi wolność fiskalna i monetarna, wielkość państwa, ochrona praw własności czy korupcja. W tym roku w raporcie uwzględniono 21 nowych krajów, co daje ogólną liczbę 183 gospodarek, z których cztery nie są klasyfikowane w rankingu.

                                                                                                                                              – Justyna Kowal