Forum Obywatelskiego Rozwoju

Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową jest pozarządową, niezależną instytucją naukowo-badawczą zajmującą się gospodarką i polityką państwa. Instytut powstał w 1989 roku jako fundacja działająca na zasadach non-profit. Prowadząc badania, IBnGR formułuje rekomendacje użyteczne dla polityki państwa oraz dostarcza sferom biznesu i szerokiej opinii publicznej niezależnych ocen gospodarki.

 Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową od stycznia 1994 roku opracowuje kwartalne prognozy podstawowych kategorii makroekonomicznych. Stosowaną metodą badawczą jest kombinacja systemu kwartalnych rachunków narodowych, małych modeli ekonometrycznych i ocen eksperckich.
IBnGR prognozuje, że w roku 2009 tempo wzrostu produktu krajowego brutto wyniesie 2,0 proc. Wzrost gospodarczy zwolni do poziomu 1,5 procenta w pierwszym kwartale oraz do 1,3 proc. w drugim kwartale.

Z raportu wynika że w lata 2009 ? 2010, ze względu na wolniejszy wzrost gospodarczy presja inflacyjna opadnie. Prognozowana przez IBnGR inflacja w ujęciu ?grudzień ? grudzień? wyniesie w 2009 roku 2,2 proc., a rok później 2,5 proc. Spowolnienie wzrostu gospodarczego skutkować będzie pogorszeniem sytuacji na rynku pracy. Wzrost bezrobocia w roku 2009 jest w zasadzie pewny ? dyskusyjna jest jedynie jego skala. Według prognozy IBnGR, na koniec roku 2009 stopa bezrobocia w Polsce wynosić będzie 11,0 proc. Pełny raport znajduje się na stronie internetowej.
                                                                                                                               – Paweł Chrabąszcz