Forum Obywatelskiego Rozwoju

Freedom House (FH) jest niezależną organizacją pozarządową, która wspiera dążenia państw do osiągnięcia jak największej wolności politycznej, a przez to także gospodarczej.  Wolności doświadczają tylko te narody, gdzie demokratyczna władza działa w sposób odpowiedzialny, gdzie królują rządy prawa oraz gdzie wolność słowa, wyborów i respektowanie praw mniejszości są zagwarantowane.

Jedną z głównych inicjatyw FH jest tworzenie corocznych zestawień nt. kształtowania się wolności w świecie. Pierwsze tego typu zestawienie powstało w 1972 r. Obecnie powstała już 32. edycja Freedom in the World. Wyniki najnowszego opracowania nie napawają jednak optymizmem. Okazuje się, że po raz kolejny wolność na świecie uległa ograniczeniu. Miało to miejsce głównie w krajach subsaharyjskiej Afryki oraz w byłych republikach radzieckich w Azji.

W 2008 r. 89 państw zostało ocenionych jako wolne, 62 kraje uzyskały status częściowo wolnych, natomiast 42 kraje charakteryzował brak wolności.  Jak wynika z analiz, 34 proc. ludności świata żyje w krajach o mocno ograniczonej wolności, kolejne 20 proc. zamieszkuje kraje, gdzie wolność jest tylko częściowa. Największy, bo aż 96 proc. udział wolnych krajów, występuje na kontynencie europejskim. Z kolei najmniejszy ich udział jest w północno-wschodniej Afryce. W regionie tym tylko jedno państwo ma status w pełni wolnego.  W grupie państw, gdzie w 2008r. ujawniły się negatywne tendencje ograniczające wolność, znalazły się m.in. Azerbejdżan, Kamerun, Grecja oraz Rosja. Duże nadzieje wiązane są natomiast z rozszerzaniem wolności w Angoli, Iraku, Malezji oraz Paragwaju. Polska została oceniona jako kraj o najwyższych standardach dotyczących wolności. Nad Wisłą pełne są zarówno prawa polityczne, jak i obywatelskie.

                                                                                                                                   – Jarosław Kantorowicz