Forum Obywatelskiego Rozwoju

W dwudziestą rocznicę historycznego porozumienia, wielka koalicja organizacji pozarządowych rozpoczyna Inicjatywę, której celem jest zjednoczenie Polaków wokół radosnego święta 20-lecia polskiej wolności.

Inicjatywa RAZEM ’89 jest otwartą platformą działania dla wszystkich, którzy chcą uczcić 20-lecie przemian ’89. Inicjatorami projektu są połączone w koalicji organizacje pozarządowe, m.in.: Fundacja Batorego, Centrum Edukacji Obywatelskiej, Projekt: Polska, Dom Spotkań z Historią, Fundacja FOR, Fundacja Ośrodka Karta, KIK Warszawa, Fundacja Wspomagania Wsi, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Polska Akcja Humanitarna, Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości. Z każdym dniem do Inicjatywy dołączają kolejni partnerzy z całego kraju.


Inicjatywa RAZEM ’89 jest otwartą platformą działania dla wszystkich, którzy chcą uczcić 20-lecie przemian ’89 r. – NGO’s, szkół, instytucji, gmin, firm, zwykłych ludzi. Ponadpokoleniowo, ponad podziałami. Inicjatywa ma stać się katalizatorem – wywołać falę społecznych wydarzeń w całym kraju, inspirować, łączyć. Przekonać Polaków, że potrafią działać razem i razem dokonać wielkich rzeczy – przez kolejne 20 lat. W ramach Inicjatywy zostanie zorganizowana szeroka kampania komunikacyjna pod takim właśnie hasłem: RAZEM. Wszyscy, którzy chcą się przyłączyć do Inicjatywy, mogą to zrobić na stronie www.razem89.pl


Celem Inicjatywy RAZEM ’89 jest wykreowanie pozytywnego społecznego ruchu wokół wydarzeń związanych z 20-leciem 1989 roku. – Chcemy, by ta wyjątkowa rocznica stała się radosnym świętem wygranej wolności – osobistej i gospodarczej. Chcemy obudzić w Polakach, także młodych, dumę – z 20 lat zmian, sukcesów i rozwoju Polski oraz z tego, że pokazując drogę wszystkim swoim sąsiadom, zaczęliśmy wielki historyczny proces w Europie. Chcemy przypomnieć, że udało nam się dlatego, że 20 lat temu potrafiliśmy się porozumieć i działać razem. Przekonać Polaków, że warto działać razem i że RAZEM mogą dokonać wielkich rzeczy -dziś i przez kolejne 20 lat. Stąd też data rozpoczęcia kampanii – rocznica rozpoczęcia obrad Okrągłego Stołu, historycznego porozumienia. My, organizacje pozarządowe, już się zjednoczyliśmy – dziś apelujemy do wszystkich, by się do nas przyłączyli – mówią organizatorzy Inicjatywy.

Inicjatywa RAZEM ’89 to katalizator – została powołana, by uruchomić „kulę śniegową” społecznych inicjatyw. Pierwszym etapem jej działania było skontaktowanie się z tysiącami organizacji w całym kraju. Bardzo ważnym narzędziem jest tu strona www.razem89.pl. To na niej można się zarejestrować, zobaczyć kto się przyłączył, nadesłać swoje pomysły, ale też skorzystać z ciekawych gotowych propozycji lub po prostu poczytać o przemianach ’89. Już dziś na stronie znaleźć można informacje np. o pierwszych konkursach grantowych czy ciekawe scenariusze zajęć historycznych nt. 89 roku i 20 lat przemian. Na niej też znajdować się będą relacje z wydarzeń organizowanych w całym kraju i kalendarium najbliższych akcji.

Aby działania wszystkich uczestników układały się w czytelny obraz i były widoczne, do dyspozycji wszystkich zaangażowanych w Inicjatywę oddane zostaje wspólne logo RAZEM. Logo pojawi się też w ogólnopolskiej kampanii promocyjnej, a także na gadżetach, plakatach, vlepkach.

– Naszą siłą będzie zasięg i skala – budowane przez każdego kolejnego uczestnika. Ale też otwartość i różnorodność – w ramach Inicjatywy jest miejsce na wszelkiego rodzaju projekty: od koncertów, przez debaty i wydawnictwa, po happenningi, wystawy czy projekty edukacyjne. Chcemy mówić o wolności osobistej, ale też gospodarczej, o tym co w Polsce i o tym co dalej – na Wschodzie, w Europie. Każdy może uczcić rocznicę 89 tak, jak chce. Działamy jednak pod wspólnym szyldem i ze wspólnym przesłaniem na ten rok: RAZEM! Każdy z nas mówi swoim głosem, ale razem jesteśmy bardziej słyszani. Dzięki temu dotrzemy także do osób, które na co dzień nie interesują się kwestiami publicznymi, a na nich także bardzo nam zależy – mówi Szymon Gutkowski, Projekt: Polska – Inicjatywa RAZEM ’89.

Datą kulminacyjną obchodów będzie dla Inicjatywy 4 czerwca 1989, rocznica wolnych wyborów. Zaplanowano jednak także działania związane z innymi ważnymi wydarzeniami 89 roku: Okrągłym Stołem, powołaniem rządu Tadeusza Mazowieckiego, reformą Balcerowicza, wyborami samorządowymi.

Zapraszamy na stronę   www.razem89.pl