Forum Obywatelskiego Rozwoju

Polskie Stowarzyszenie Ekonomicznej Analizy Prawa (PSEAP) jest organizacją, która do swoich celów zalicza promowanie ekonomicznej analizy prawa jako dziedziny naukowej w Polsce, gromadzenie oraz szerzenie wiedzy prawnej i ekonomicznej, jak również przyczynianie się do rozwoju świadomości w zakresie ekonomicznej analizy prawa. PSEAP zaangażowana jest we współpracę z instytucjami i organizacjami krajowymi i zagranicznymi.

Stowarzyszenie wydaje kwartalnie Working Papers, które dostępne są na stronie internetowej organizacji. Strona PSEAP-u informuje nas na bieżąco o konferencjach, seminariach, wykładach i warsztatach organizowanych bądź promowanych przez stowarzyszenie. Na 22 stycznia br. planowane jest czwarte spotkanie w ramach cyklu Seminariów PSEAP 2008/09, podczas którego dr hab. Janusz Kudła (profesor Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego) wygłosi referat pt. ?Opodatkowanie korekcyjne jako forma regulowania praw własności?. 

                                                                                                                                        – Mateusz Macierzyński