Forum Obywatelskiego Rozwoju

Centre for European Policy Studies (CEPS) to organizacja skupiająca ponad 30 ekspertów należących do jednych z najbardziej doświadczonych i wiarygodnych analityków i ekonomistów Unii Europejskiej. Centrum działa jako wiodące forum debat nad sprawami UE, a jego najmocniejsza i zarazem wyróżniająca cecha leży w silnej wewnętrznej zdolności poszukiwania informacji, która to możliwa jest dzięki szerokiej sieci instytutów partnerskich na całym świecie. Celem CEPS jest bezwzględne utrzymanie niezależności przy organizacji debat politycznych oraz budowa ściśle współpracującej sieci ekspertów dostarczających informacji oraz reprezentantów biznesu, polityki i świata nauki.

Centrum utrzymuje się głównie z wpłat członkowskich oraz corocznych dotacji z Komisji Europejskiej, a także duża część dochodów pochodzi z wynagrodzeń za projekty zlecone przez instytucje europejskie, rządy państw UE, prywatne organizacje i fundacje.

Organizacja zajmuje się analizą szeroko pojętej tematyki ekonomicznej, wśród której można wyróżnić następujące najważniejsze działy i obszary poszukiwań informacji:
? polityka ekonomiczna i socjalna,
? energia i zmiany klimatu,
? polityka zagraniczna i bezpieczeństwa UE,
? rynki i instytucje finansowe,
? wymiar sprawiedliwości i sprawy wewnętrzne UE,
? polityka i instytucje europejskie,
? polityka regulacyjna UE,
? polityka rozwoju handlu i rolnictwa.

Centrum w ramach swojej działalności zajmuje się organizacją debat politycznych, konferencji naukowych, spotkań członkowskich, szkoleń i seminariów oraz dorocznych zebrań i wydarzeń (m.in. CEPS Annual Conference). Portal dostarcza szczegółowych informacji na temat historii, pracowników i obszarów działalności organizacji. Zamieszczonych jest też tam również wiele darmowych artykułów autorskich CEPS oraz baza informacji zawartych w publikacjach Centrum.

                                                                                                                              – Krzysztof Grynkiewicz