Forum Obywatelskiego Rozwoju

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego we współpracy z Instytutem Badań nad Gospodarką Rynkową (IBNGR) opracowało raport pt. Atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów Polski 2008. Głównym jego celem jest przedstawienie zróżnicowania  oraz potencjału inwestycyjnego regionów w naszym kraju. Jest to już czwarta edycja raportu, który cieszy się dużym uznaniem wśród inwestorów, polityków oraz władz samorządowych.

Atrakcyjność inwestycyjna województw oceniana jest dla działalności przedsiębiorstw w trzech obszarach: przemysł, usługi oraz zaawansowane technologie. Najważniejsze zmienne, które zostały użyte w analizie oraz które różnicują przestrzennie regiony to: dostępność transportowa, koszty pracy, wielkość i jakość zasobów pracy, chłonność rynku zbytu, poziom rozwoju infrastruktury gospodarczej i społecznej, poziom rozwoju gospodarczego, czy poziom bezpieczeństwa powszechnego.

Czwarty raz z rzędu liderem wśród województw zostało woj. śląskie. Miano najatrakcyjniejszego regionu, Śląsk zawdzięcza przede wszystkim dobrze rozwiniętej infrastrukturze gospodarczej (najlepsza dostępność transportowa) i społecznej oraz wysokim zasobom pracy. Pierwszą trójkę województw o najwyższym potencjale inwestycyjnym tworzą również woj. mazowieckie oraz dolnośląskie. Najniżej w rankingu zostały ocenione woj. świętokrzyskie, lubelskie oraz podlaskie. Pod względem działalności przemysłowej największy potencjał przedstawiają województwa położone głównie w południowej części Polski. Wyróżniają się one długimi tradycjami przemysłowymi, które przekładają się na dobrze rozwinięty sektor przedsiębiorstw produkcyjnych, specjalistyczny rynek pracy oraz dobrą dostępność transportową. Liderami atrakcyjności inwestycyjnej dla działalności usługowej oraz zaawansowanej technologicznie są natomiast podregiony o charakterze metropolitalnym. Posiadają one wysoko wykwalifikowanych pracowników, w tym kadrę badawczo-rozwojową oraz dobrze rozwiniętą infrastrukturę gospodarczą.

Jeśli jesteś zainteresowany szerszą analizą, koniecznie przeczytaj pełny raport, który znajduje się na stronie internetowej IBNGR.
                                                                                                                                                                                                                                                                        –                                                                                                                                    – Jarosław Kantorowicz