Forum Obywatelskiego Rozwoju

MUR-BETON UCZCIWIE: Czy można budować bez korupcji?
Ponad połowa osób, które stykają się ze zjawiskiem korupcji w budownictwie przyznaje, że problem dotyczy uzyskiwania pozwolenia na budowę. Najczęstsze nie finansowe świadczenia to obowiązek zlecenia zadań wskazanej firmie. Takie wnioski płyną z badań ankietowych przeprowadzonych w ramach kolejnej kampanii antykorupcyjnej ?Nie daję, nie biorę łapówek?. Tym razem Stowarzyszenie Normalne Państwo wspólnie z Fundacją FOR oraz Stowarzyszeniem Komunikacji Społecznej przygotowało raport dotyczący łapówkarstwa w budownictwie i zachęca do naklejania nowych naklejek ?Mur-Beton Uczciwie?.

Zobacz informację prasową z 17 grudnia 2008 r.