Forum Obywatelskiego Rozwoju

W czasach kolejnego kryzysu finansowego zapewne zadajecie sobie Państwo pytanie: jak będzie wyglądał świat za kilka lub kilkanaście lat? Czy państwa BRIC zdołają podtrzymać wysokie tempo wzrostu gospodarczego, a nawet: kiedy zdołają wyprzedzić pod względem PKB czołowe dziś gospodarki świata, czyli Stany Zjednoczone, Japonię, Niemcy? Czy faktycznie czeka nas w najbliższych dekadach wielobiegunowe kształtowanie najważniejszych polityk gospodarczych? Jeżeli tak, na ile stabilny okaże się świat wielobiegunowy wobec aktualnych oraz potencjalnych zagrożeń takich jak terroryzm, ocieplenie klimatu, wyczerpywanie surowców? Na powyższe oraz wiele innych pytań związanych z głównymi trendami rozwoju świata odpowie nam najnowsza publikacja Narodowej Rady Wywiadu. Raport ten ma również na celu zobrazowanie decydentom najpotężniejszych gospodarek zagrożeń oraz szans stojących przed światem w najbliższych 15 latach. Autorzy czwartego już raportu GLOBAL TRENDS podkreślają szeroki wachlarz możliwych scenariuszy, m.in.

? System międzynarodowy, zapoczątkowanym po II wojnie światowej, zostanie zrewolucjonizowany. Nowi globalni gracze, państwa BRIC, nie tylko usiądą przy stole wspólnie z państwami G7, co więcej – będą odgrywały znaczącą rolę w określaniu kierunku koniecznych zmian,
? Bezprecedensowy transfer dochodów z Zachodu na Wschód będzie kontynuowany w najbliższej przyszłości, tj. w przeciągu 15 lat,
? Niespotykany dotychczas wzrost gospodarczy nowych globalnych graczy, połączony z o 1,5 miliarda większą populacją świata, zainicjuje ogromny wzrost popytu na zasoby naturalne ? szczególnie energię, żywność oraz wodę. Pogorszy to znacząco sytuację regionów zacofanych z powodu ogromnego deficytu najistotniejszych zasobów,
? W 2025 r. globalni liderzy, tj. Chiny oraz Indie, będą wciąż bardziej zaabsorbowani  rozwojem wewnątrz własnych granic niż kształtowaniem struktur nowego systemu międzynarodowego,
? Zagrożenie eskalacją obecnych oraz potencjalnych konfliktów wzrośnie, zwłaszcza z powodu niestabilnych rządów panujących na obszarze większej części Bliskiego Wschodu.

Raport jest dostępny na stronie internetowej Narodowej Rady Wywiadu.

                                                                                                                                                – Kamil Janczyk