Forum Obywatelskiego Rozwoju

Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) przygotowała tegoroczny raport nt. światowego problemu głodu i niedożywienia.

Tylko w ciągu ostatniego roku liczba głodujących na świecie zwiększyła się o 40 mln ludzi. Obecnie wielkość ta sięga miliarda cierpiących na chroniczne niedożywienie. Sytuacja pogarsza się niemalże z dnia na dzień z uwagi na ogólnoświatowy kryzys ekonomiczny i gwałtowny wzrost cen żywności. Pogarsza się sytuacja rolników w biednych krajach Afryki i Azji. Od 2006 r. ceny zbóż, nawozów i maszyn rolniczych wzrosły dwukrotnie. Zmusza to farmerów z krajów rozwijających się do ograniczania upraw, gdyż nie posiadają oni dostatecznego kapitału, aby zaopatrzyć się w niezbędną ilość surowców. W wyniku zmniejszonej produkcji żywności jej cena najprawdopodobniej wciąż będzie rosnąć.

Ponad 94 proc. głodujących ludzi pochodzi z krajów rozwijających się i słabo rozwiniętych. Dwie trzecie tej liczby mieszka w 7 najbardziej dotkniętych głodem krajach: Chinach, Indiach, Bangladeszu, Indonezji, Pakistanie, Etiopii i Demokratycznej Republice Konga. Szczególnie w ostatnim z nich sytuacja uległa znacznemu pogorszeniu, kiedy jedynie w latach 2003-2005 w wyniku niezwykle krwawych bratobójczych starć liczba niedożywionych zwiększyła się czterokrotnie – do 43 mln ludzi. Obecnie głodu doświadcza tam już ponad trzy czwarte społeczeństwa.

Według FAO, państwa afrykańskie będą potrzebowały rocznie 30 mld dol. pomocy zewnętrznej na uratowanie rolnictwa przed skutkami kryzysu finansowego. Niewątpliwie są to środki o wiele za małe, aby osiągnąć cel postawiony sobie przez ONZ – ograniczenie do 2015 r. liczby głodujących na świecie o połowę.

Więcej informacji, w tym kompletne analizy i światowe statystyki, znaleźć można w pełnym raporcie ONZ The State of Food Insecurity in the World 2008.

                                                                                                                                    – Krzysztof Grynkiewicz