Forum Obywatelskiego Rozwoju

W październiku br. ukazał się najnowszy raport pt. European Judicial Systems oceniający jakość i skuteczność wymiaru sprawiedliwości w krajach europejskich. Raport został opracowany przez Europejską Komisję ds. Efektywności Sprawiedliwości (Commission européenne pour l?efficacité de la justice ? CEPEJ), która działa w ramach Rady Europy. Nie licząc badania pilotażowego z 2004 r., jest to druga edycja raportu.

 W raporcie CEPEJ uwzględniono dane z 2006 r. dla 45 krajów europejskich. Podstawowym celem dokumentu jest wskazanie głównych trendów w sądownictwie europejskim oraz przedstawienie wniosków dotyczących stosowania podstawowych zasad i norm europejskich w dziedzinie wymiaru sprawiedliwości. Najważniejsze badania zawarte w raporcie dotyczą finansowania wymiaru sprawiedliwości ze środków publicznych, organizacji sądów i prokuratur oraz skuteczności w egzekwowaniu prawa. Ponadto, przedstawione zostały najważniejsze zagadnienia związane z działalnością instytucji wymiaru sprawiedliwości, a także kwestie dotyczące m.in. z dostępu do pomocy prawnej, sądów oraz czasu trwania postępowań prokuratorskich. Regularna ocena wymiaru sprawiedliwości, konstruowanie zaleceń i rekomendacji oraz opracowywanie konkretnych rozwiązań mają na celu poprawę jakości oraz efektywności systemów sądowniczych w Europie.

Z raportu wynika, że wydatki na wymiar sprawiedliwości w Polsce wynoszą przeciętnie 40 euro w przeliczeniu na mieszkańca. Kształtują się one na podobnym poziomie jak w Irlandii oraz na Węgrzech. Jest to kwota 20-krotnie większa niż w Mołdawii oraz 13-krotnie większa niż w Azerbejdżanie. Ponad 100 euro rocznie na wymiar sprawiedliwości w przeliczeniu na mieszkańca wydaje się np. w Niemczech oraz w Szwajcarii. 

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o efektywności wymiaru sprawiedliwości w Polsce i w pozostałych krajach europejskich koniecznie zapoznaj się z raportem CEPEJ. Opracowanie dostępne jest w języku angielskim i francuskim.