Forum Obywatelskiego Rozwoju

Gdyby w Polsce wprowadzono profesjonalny audyt efektywności działań realizowanych przez administrację publiczną, moglibyśmy osiągnąć nawet 5,6 mld zł oszczędności rocznie. Z powyższej kwoty ok. 3,4 mld zł stanowiłyby oszczędności w administracji centralnej, a kolejne 2,2, mld zł w administracji samorządowej. Takie wyliczenia przedstawiają autorzy najnowszego raportu fundacji FOR ?Audyt wewnętrzny w sektorze publicznym w Polsce ? Diagnoza i propozycje zmian?.

Zobacz informację prasową z 11 grudnia 2008 r.