Forum Obywatelskiego Rozwoju

Instytutu Hoovera w Stanford (Hoover Institution on War, Revolution and Peace) jest amerykańskim think tankiem skupionym na zaawansowanych studiach z zakresu polityki, ekonomii i polityki gospodarczej, dotyczących zarówno wydarzeń krajowych, zagranicznych jak i międzynarodowych. Pełni również funkcję biblioteki i archiwum. Misją tej instytucji jest spożytkowanie zebranej wiedzy do odgrywania roli prominentnego ciała wspierającego promowanie idei definiujących wolne społeczeństwo. Instytut w ramach swojej działalności podkreśla znaczenie następujących fundamentów: wolności osobistej, politycznej i ekonomicznej, wolnej konkurencji w gospodarce, prywatnej własności i reprezentatywnego rządu.

Założony został w 1919 r. przez Herberta Hoovera – absolwenta Uniwersytetu Stanforda. Niektórzy
z jego członków pełnili rolę ekspertów i doradców  w  licznych republikańskich administracjach prezydenckich.

Jest instytucją bardzo wpływową, o czym świadczy fakt, że honorowymi przewodniczącymi Instytutu byli m.in.: R. Reagan, F. von Hayek, a wśród obecnych badaczy i naukowców można znaleźć m.in. Condoleezzę Rice, Thomasa Sowella i wielu innych.

Więcej o instytucie na stronie: http://www.hoover.org/

                                                                                                                                                         – Piotr Ptak