Forum Obywatelskiego Rozwoju

Portal internetowy Favore.pl przeprowadził w grudniu br. badania dotyczące barier rozwoju polskiego sektora małych i średnich przedsiębiorstw. W badaniu wzięło udział ponad 1200 przedsiębiorców
z całej Polski.

Głównym celem badania było zbadanie u źródła, jaki wpływ na polski sektor MSP ma i mieć będzie globalny kryzys i co – zdaniem przedsiębiorców – jest największym hamulcem dla skutecznego rozwoju ich firm. Wynika z niego, że co czwarty właściciel firmy już czuje się dotknięty przez kryzys, kolejne 40 proc. przedsiębiorców liczy się z jego konsekwencjami. Natomiast największymi barierami dla rozwoju sektora MSP są dziś wysokie podatki, biurokracja oraz brak środków pomocowych. Kondycją rodzimych firm zachwiać potrafią również rosnące trudności w dostępie do kredytów i nierzetelni kontrahenci, którzy nie kwapią się ze spłatą długów.

Wyniki pokazują, że przedsiębiorcom najbardziej przeszkadzają te kwestie, na które sami nie mają wpływu. Stąd bierze się niekorzystne mniemanie o politykach i władzy, która – zdaniem aż trzech na czterech przedsiębiorców – nie robi nic lub prawie nic, żeby sektorowi pomóc w jakikolwiek sposób.

Ankietowani przedsiębiorcy nie są tylko malkontentami. Dostrzegają również pozytywne tendencje. W ich ocenie, w ciągu ostatniego roku stopniowo poprawiał się dostęp do dodatkowych źródeł finansowania: kredytów bankowych, dotacji z UE czy PFRON. Eksperci Favore.pl podkreślają też inny ważny aspekt: przez ostatnie 12 miesięcy znacznej części firm udało się znaleźć nowych, kompetentnych pracowników oraz poszerzyć kwalifikacje tych już zatrudnionych. Przedsiębiorcy zaznaczają również, że w tym czasie zdobyli nowych klientów i udało im się utrzymać ciągłość zleceń. Istotnym sposobem dotarcia do nowych klientów były ogłoszenia w serwisach internetowych.

Więcej na temat badania na stronie:

http://file.favore.pl/store/ctx/docs/reports/Bariery_rozwoju_sektora_MSP.pdf

                                                                                                                                                       – Piotr Ptak