Forum Obywatelskiego Rozwoju

Miltona Friedmana zalicza się do najbardziej wpływowych myślicieli świata. Był on jednym z nielicznych laureatów Nagrody Nobla, którzy znacząco wpłynęli na kształtowanie się opinii publicznej Stanów Zjednoczonych i państw zachodnich, a przede wszystkim na politykę gospodarczą USA na przełomie lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XX w.

Należał również do doskonałych popularyzatorów ekonomii. Jako duży zwolennik wolnego rynku w sposób niezwykle przystępny pokazywał w swoich felietonach i komentarzach ekonomicznych, że ekonomia jest nauką społeczną – o wolności i dobrowolnych relacjach między ludźmi, a nie tylko o agregatach i wskaźnikach ekonomicznych czy księgowości.

Piotr Ptak – starszy ekonomista w Fundacji FOR – w swojej książce Ile państwa w gospodarce? Milton Friedman o ekonomicznej roli państwa zawarł nie tylko wnikliwą analizę dokonań Miltona Friedmana w zakresie teorii pieniądza i inflacji oraz roli państwa w społeczeństwie, ale również starał się odpowiedzieć na pytanie: w jakim stopniu poglądy Friedmana miały wpływ na kształt polityki gospodarczej Stanów Zjednoczonych, a na ile zmieniająca się rzeczywistość gospodarcza wpływała na ewolucję poglądów friedmanowskich?

Książka jest oparta na bogatej literaturze anglojęzycznej, dokumentach zgromadzonych w archiwach uniwersytetów Stanforda i Chicago, pamiętnikach Friedmana oraz materiałach zebranych podczas pobytu autora w centrali Systemu Rezerwy Federalnej w Waszyngtonie. Pracę kończy wywiad z Miltonem Friedmanem, przeprowadzony przez autora w czerwcu 2006 r., czyli na kilka miesięcy przed śmiercią noblisty (listopad 2006).

Do lektury zachęca profesor Leszek Balcerowicz. Książka, wydana przez wydawnictwo Beck, dostępna jest w księgarniach tradycyjnych i internetowych.