Forum Obywatelskiego Rozwoju

Zakończył się konkurs na komiks o tematyce ekonomicznej, ogłoszony przez fundację FOR w czerwcu br. Bardzo dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu za nadesłane prace.

W dniu 19 listopada odbyło się posiedzenie członków jury, które wybrało najlepsze prace. Decyzją jury wybrano I, II i III miejsce oraz wyróżnienia lub nagrody w poszczególnych kategoriach tematycznych. Poza pracami laureatów i autorów wyróżnionych prac wybrano komiksy, które zostaną opublikowane i wyróżnione nagrodami rzeczowymi.

Dodatkowo każdy z członków jury przyznał swoją nagrodę dla wybranej pracy konkursowej, którą chciał szczególnie wyróżnić.

W drugiej połowie grudnia br. odbędzie się uroczyste wręczenie wszystkich nagród oraz upublicznienie zwycięskich prac konkursowych.

Decyzją jury do dnia gali nie ujawniamy nazwisk laureatów i autorów prac wyróżnionych oraz nie publikujemy prac.

Wszystkie osoby docenione przez jury (nagrody główne – I, II i III miejsce, nagrody i wyróżnienia pieniężne w poszczególnych kategoriach, prace nagrodzone nagrodami rzeczowymi oraz prace wyróżnione przez każdego z członków jury) zostaną powiadomione telefonicznie lub drogą mailową w najbliższych dniach o tym, że znalazły się w tym gronie. Powiadomione zostaną również o szczegółach uroczystego wręczenia nagród.

Serdecznie gratulujemy!!!