Forum Obywatelskiego Rozwoju

Komunikat prasowy Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka z dnia 28 listopada 2008 roku:

Jak działa komunikacja sądów z obywatelami? – rozpoczynamy ogólnopolskie badanie, żeby to sprawdzić

Helsińska Fundacja Praw Człowieka we współpracy z Forum Obywatelskiego Rozwoju rozpoczynają realizację nowego projektu ?Kompleksowego badania metod komunikowania sądów z obywatelami”. W sądach na terenie całej Polski przeprowadzone zostaną obserwacje i ankiety wśród klientów sądu. Zbadamy jakość kontaktu mailowego i telefonicznego z sądem, jakość pism sądowych oraz obsługi w samym sądzie.

Rezultatem badania będzie raport, w którym przedstawimy nasze rekomendacje Ministerstwu Sprawiedliwości.

Badanie oparte jest na przeprowadzeniu szczegółowych ankiet w 40 losowo wybranych sądach rejonowych, okręgowych i apelacyjnych na terenie całej Polski. Nasi ankieterzy będą obserwować przestrzenną organizację sądu, ankietowanych będzie również dziesięciu przypadkowych klientów sądu w danym dniu. Ankiety dotyczą samej możliwości, jak i jakości, mailowego i telefonicznego kontaktu z sądem. Zapytamy również o czytelność i zrozumiałość pism otrzymywanych z sądu. Zbadamy tablice informacyjne oraz możliwości zasięgnięcia informacji w samym sądzie. Ankieterami są wybrani studenci wydziałów prawa oraz absolwenci Szkoły Praw Człowieka prowadzonej przez Fundację Helsińską.

Czy sąd posiada adres e-mail? Czy budynek sądu jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych? Czy trudno jest odnaleźć się w korytarzach sądowych? Czy w sądzie działają elektroniczne wokandy? Czy druki sądowe są zrozumiałe dla interesantów? To przykłady pytań, na które chcemy odpowiedzieć.

Naszymi partnerami przy realizacji projektu są Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia, reprezentowane przez SSN Katarzynę Gonerę, oraz prawnicy z kancelarii Salans i Clifford Chance w ramach współpracy pro bono. Projekt realizowany jest w ramach Programu ?Obywatel i Prawo IV” Instytutu Spraw Publicznych ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Celem projektu jest nie tylko kompleksowe zbadanie obecnego stanu jakości komunikacji z sądami, ale także sformułowanie precyzyjnych rekomendacji i opracowanie nowych wzorów pism, zawiadomień czy formularzy stosowanych przez sądy. Proponowane modelowe rozwiązania zostaną przedstawione Ministerstwu Sprawiedliwości, w ramach reformy polskiego sądownictwa. Niewątpliwie poprawa jakości komunikacji między organami sprawiedliwości a obywatelami przyczyni się do usprawnienia pracy samych sędziów i pracowników sądowych, a przede wszystkim do zwiększenia zaufania obywateli do wymiaru sprawiedliwości.

Wyniki obserwacji wraz z rekomendacjami będą przedstawione w raporcie, który zostanie przekazany Ministerstwu Sprawiedliwości i Prezesom sądów, oraz opublikowany na stronie internetowej Fundacji.

Informacji na temat badania udziela Joanna Lora, koordynator Projektu, [email protected]