Forum Obywatelskiego Rozwoju

Czasy obecnego kryzysu finansowego upływają pod znakiem gwałtownych zmian nie tylko na rynkach finansowych, gdzie dzienne zmiany indeksów mogą dochodzić nawet do 10%, ale również negatywnych skutków w sferze realnej gospodarek narodowych. Recesja grozi zdecydowanej większości krajów OECD.

Globalnemu spowolnieniu gospodarczemu towarzyszą seminaria i konferencje naukowe organizowane przez różne placówki naukowe, jak i środowiska biznesowe. Takie właśnie seminarium odbędzie się 1 grudnia br. o godz. 10.00 w auli I budynku C Szkoły Głównej Handlowej- Al. Niepodległości 128 (róg ul. Madalińskiego  i Al. Niepodległości). Organizatorem jest Kolegium Ekonomiczno- Społeczne SGH.

Tematem spotkania będą: Nauki społeczne wobec kryzysu na rynkach finansowych. Ciekawą dyskusję zwiastuje udział takich prelegentów jak: prof. Andrzej Sławiński, prof. Bazyli Samojlik, prof. Wojciech Pacho orazprof. Sławomir Sztaba. Chęć wzięcia udziału w konferencji należy potwierdzić emailem:
[email protected] lub telefonicznie: 22 564 86 75.

Więcej na stronie: http://www.sgh.waw.pl/kolegia/kes/konferencje/seminarium_nauki_spoleczne/

                                                                                                                                         – Paweł Wieprzowski