Forum Obywatelskiego Rozwoju

W najnowszy raporcie Economic Outlook ekonomiści OECD prognozują, że w 2009 roku aż 20 spośród 30 krajów należących do tej organizacji doświadczy recesji, czyli realnego spadku PKB. Produkt krajowy brutto w krajach OECD spadnie w przyszłym roku o 0,4 proc., wobec wzrostu o 1,4 proc. w 2008 roku. Autorzy raportu wskazują jednak, że recesja ta będzie krótkotrwała. Oczekuje się, że już w 2010 roku wszystkie kraje OECD odnotują dodatnie tempo wzrostu gospodarczego, przeciętnie o 1,5 proc.

Według raportu OECD, w przyszłym roku gospodarka Stanów Zjednoczonych skurczy się o 0,9 proc., jednak już w 2010 roku ich PKB ma wzrosnąć o 1,5 proc. Dla strefy euro OECD prognozuje spadek PKB o 0,6 proc. w 2009 roku i wzrost o 1,2 proc. w roku 2010. Niestety recesji towarzyszyć będzie wysoki wzrost bezrobocia. Wynosząca obecnie 34 mln liczba bezrobotnych w krajach OECD zwiększy się w ciągu dwóch najbliższych lat do 42 mln.

Obraz Polski w raporcie kształtuje się umiarkowanie pozytywnie. W tym roku nasz PKB ma wzrosnąć o 5,4 proc., zaś w przyszłym o 3 proc. i 3,5 proc. w roku 2010. Na tle innych krajów będzie to wynik bardzo dobry. Przykładowo niemiecki PKB w przyszłym roku ma się zmniejszyć o 0,8 proc.

                                                                                                                                        – Paweł Wieprzowski