Forum Obywatelskiego Rozwoju


We wrześniu 2008 roku firma Manpower Polska ogłosiła wyniki badania
Nowe spojrzenie na pracowników 50+. Badanie zostało przeprowadzone na próbie 30 tys. pracodawców z 28 krajów świata (w tym 750 pracodawców z Polski). W każdym kraju przedsiębiorcom zadano dwa pytania:

Czy Państwa firma opracowała program ułatwiający zatrudnianie osób powyżej 50. roku życia?

Czy Państwa firma opracowała program zachęcający pracowników w wieku emerytalnym do pozostania w firmie?

Pomiędzy pracodawcami w różnych krajach występuje duże zróżnicowanie pod względem przygotowania ich przedsiębiorstw do nadchodzących zmian demograficznych. Liderem zestawienia jest Singapur, gdzie 48% firm opracowało już strategię rekrutacji starszych pracowników. W Europie największą wagę do tego problemu przykładają Austriacy (21%). Polska znajduje się natomiast na końcu rankingu z najniższym odsetkiem (3%) firm, które opracowały program ułatwiający zatrudnianie starszych pracowników. Niewiele lepsza sytuacja niż u nas jest także w Szwecji (4%) i w Grecja (5%).

Największy odsetek firm, które opracowały program zachęcający pracowników w wieku emerytalnym do pozostania w przedsiębiorstwie odnotowano w Japonii (83%). Kolejne miejsca zajęły Singapur (53%) i RPA (34%). Spośród państw europejskich najwyżej uplasowała się Irlandia (26%). Zestawienie zamyka Polska (5%), Włochy i Hiszpania (6%).

Wyniki badania wskazują, że polscy pracodawcy nie są przygotowani do zmian związanych ze starzeniem się społeczeństw.

Więcej informacji znajduje się na stronie manpowerprofessional.pl

-Jan Baran