Forum Obywatelskiego Rozwoju


OFICJALNE OTWARCIE ŚWIATOWEGO TYGODNIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
– RAPORT JAK UWOLNIĆ PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE


80 tys. uczniów i studentów z całego kraju weźmie udział w rozpoczynającym się 17 listopada br. pierwszym Światowym Tygodniu Przedsiębiorczości w Polsce (ŚTPwP). Według najnowszego raportu Fundacji FOR, MillwardBrown SMG/KRC i Polski Przedsiębiorczej „Jak uwolnić przedsiębiorczość w Polsce?”, dzięki kilku prostym reformom zmniejszającym zakres biurokracji, Polska może awansować aż o 30 miejsc z obecnej 76. pozycji zajmowanej w rankingu Banku Światowego „Doing Business”, który ocenia przyjazność otoczenia regulacyjnego dla rozwoju przedsiębiorczości.

W dniu 17 listopada br. zaczyna się pierwszy Światowy Tydzień Przedsiębiorczości, największa globalna kampania promująca postawy przedsiębiorcze wśród ludzi młodych. Wśród 78 państw organizujących Tydzień Przedsiębiorczości, Polska jest jednym z liderów pod względem liczby zaangażowanych partnerów i zaplanowanych przez nich wydarzeń.
Koalicja Przedsiębiorczych organizująca Światowy Tydzień Przedsiębiorczości w Polsce (STPwP) składa się dziś z ponad 80 Partnerów. Są to organizacje, firmy i instytucje, które łącznie zaplanowały ponad 1000 wydarzeń zarówno lokalnych, jak również przedsięwzięć o wymiarze ogólnopolskim. Weźmie w nich udział ponad 80 tys. uczniów i studentów z całego kraju.

Według ostatniego raportu Banku Światowego „Doing Business 2009” Polska zajmuje 76. pozycję na 181 ocenianych krajów pod względem przyjazności otoczenia regulacyjnego dla rozwoju przedsiębiorczości. Największe bariery hamujące przedsiębiorczość w Polsce dotyczą uzyskiwania pozwoleń budowlanych (158. pozycja), zakładania firm (145. pozycja) oraz płacenia podatków (142. pozycja). Aby uwolnić przedsiębiorczość w Polsce, niezbędne jest uproszczenie przepisów w powyższych obszarach.

Gdyby w Polsce udało się wprowadzić system rejestracji firm przez Internet „zero okienka” (przewiduje to nowelizacja ustawy o swobodzie gospodarczej), obniżyć minimalny kapitał zakładowy w spółkach z o.o. z obecnych 50 do 5 tys. zł (przewiduje to nowelizacja ustawy kodeks spółek handlowych), zmniejszyć liczbę formalności podatkowych w roku z obecnych 40 do 24 (na wzór ostatnich reform na Węgrzech), czas ich rozliczania z 418 do 366 dni w roku (na wzór ostatnich reform w Malezji) oraz zmniejszyć liczbę wniosków budowlanych z obecnych 30 do 20 i czas ich rozpatrywania z ok. 11 do 8 miesięcy, nasz kraj awansowałby z 76. na 52. pozycję w rankingu Doing Business (awans o 24 miejsca). Gdyby dodatkowo, zamiast zmniejszenia minimalnego kapitału zakładowego w spółkach z o.o., całkowicie zniesiono ten obowiązek (jak jest np. w Irlandii), Polska awansowałby w rankingu o kolejne 6 miejsc, zajmując ostatecznie 46. pozycję. Pod względem przyjazności otoczenia regulacyjnego dla rozwoju przedsiębiorczości nasz kraj wyprzedziłby wówczas Rumunię, Portugalię, Hiszpanię, Luksemburg oraz Czechy.

Bariery dla rozwoju przedsiębiorczości w Polsce nie ograniczają się wyłącznie do barier wynikających z restrykcyjnych regulacji prawnych. Dodatkowym działaniem, które jest niezbędne do uwolnienia przedsiębiorczości w naszym kraju jest promowanie wśród młodzieży postaw przedsiębiorczych. Do polskich szkół ponadgimnazjalnych należy wprowadzić praktyczne ćwiczenia z prowadzenia przedsiębiorstw, które powinny przygotowywać uczniów do założenia własnej firmy.
Dla rozwoju przedsiębiorczości jest również istotne przyjazne otoczenie biznesu, które wspomaga szybki rozwój firm. Niezbędne są nowoczesne i innowacyjne usługi świadczone przedsiębiorcom z zakresu mentoringu, coachingu, wirtualnej obsługi firm czy też dostęp do nowoczesnych laboratoriów kreatywnych, wiedzy, IT.
Przedsiębiorczość jest szansą dla Polski, jednak wymaga systemowego działania zarówno w zmaganiach przedsiębiorców z biurokracją, jak również w kreowaniu odpowiedniego otoczenia dla rozwoju firm. Właśnie dlatego została stworzona strategia Droga do Polski Przedsiębiorczej, pierwszy systemowy program wspierania przedsiębiorczości. Więcej o strategii na www.polskaprzedsiebiorcza.pl
Część przedsięwzięć podjętych w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości będzie kontynuowana w przyszłości. Jednym z nich jest Microsfot BizSpark. Od dzisiaj polskie firmy technologiczne mogą uczestniczyć w tej globalnej inicjatywie. Celem programu jest zapewnienie firmom dostępu do najnowszych technologii i usług Microsoft w początkowym etapie ich działalności. Poza wsparciem w postaci oprogramowania, uczestnicy programu mają możliwość nawiązania kontaktu z partnerami biznesowymi BizSpark oraz zaprezentowania się potencjalnym inwestorom poprzez dedykowaną platformę BizSparkDB.com na stronie Miscrosoft Startup Zone. W programie mogą uczestniczyć firmy prywatne, zajmujące się rozwojem oprogramowania, działające na rynku nie dłużej niż trzy lata i osiągające roczny przychód nie większy niż 500 tysięcy dolarów amerykańskich. Firmy spełniające powyższe kryteria mogą otrzymać między innymi oprogramowanie wchodzące w skład Visual Studio Team System Team Suite (VSTS) wraz z subskrypcją MSDN Premium Expression Studio Version 2, bazy SQL Server czy SharePoint Server.

***
Światowy Tydzień Przedsiębiorczości jest organizowany po raz pierwszy. Bierze w nim udział 78 krajów. W Polsce kampania jest inspirowana przez Komitet Honorowy na czele z wicepremierem i ministrem gospodarki Waldemarem Pawlakiem oraz przez Komitet Koordynacyjny, w skład którego wchodzą Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan, Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości, Fundacja FOR, Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR.
W ramach ŚTPwP będą organizowane różne konferencje, spotkania z przedsiębiorcami, warsztaty i konkursy. Ich celem jest przekonanie młodych ludzi, że warto być przedsiębiorczym i kreatywnym oraz że warto dobrze przygotować się do wdrażania swoich pomysłów w życie, także poprzez założenie własnej firmy.
Największy zasięg będzie miał projekt „Otwarta firma”, w ramach którego 50 tys. dzieci i młodzieży odwiedzi sąsiadujące z ich szkołami firmy, by przyjrzeć się ich działalności.

Zobacz Kalendarium ŚTPwP

Przeczytaj raport.
Zobacz prezentację z otwarcia ŚTPwP.
Zobacz prezentację autorów raportu.
Przeczytaj informację prasową.