Forum Obywatelskiego Rozwoju

James Buchan: „Adam Smith. Życie i idee”, Centrum Doradztwa i Informacji Difin sp. z o.o., 2008.

Życie i idee Adama Smitha – ojca klasycznej ekonomii – doczekały się już wielu opracowań.
James Buchan – pisarz i krytyk, były korespondent „Financial Times”, piszący obecnie dla „New York Times Book Review” i „New York Observer”, dostarcza Czytelnikowi niezwykle ciekawą opowieść o życiu, twórczości i osobowości Adama Smitha. W przeciwieństwie do innych autorów, James Buchan w swojej żywo napisanej książce próbuje obalić mity narosłe wokół tego jednego z najbardziej wpływowych myślicieli ery nowożytnej.
Autor pokazuje, że Adam Smith wyrasta ponad współczesne kategorie polityczne. Czytelnik poznaje Smitha jako człowieka pozostającego w czasem trudnej przyjaźni z Davidem Hume’em, w pasji profesora i badacza, a z drugiej strony – w przyziemnym zajęciu urzędnika celnego, które ostatecznie dowodzi słabości tego wielkiego człowieka. Przyjmując pod koniec życia intratne stanowisko komisarza do spraw ceł, Adam Smith sprzeniewierza się tak mocno propagowanym przez siebie zasadom wolnego handlu. Osobowościowy portret ojca klasycznej ekonomii stanowi duży walor książki Buchana.
Czytelnik towarzyszy Smithowi w jedynej podróży po Europie, którą odbył jako opiekun dwóch zamożnych studentów. James Buchan rysuje portret filozofa na podstawie swoich dwudziestopięcioletnich badań, które doprowadziły go do wniosku, że arcydzieła Adama Smitha O bogactwie narodów i Teoria uczuć moralnych to tylko błyskotliwe fragmenty niezwykle ambitnego i nigdy nieukończonego przedsięwzięcia filozoficznego – analizy podstaw mechanizmów działania współczesnego społeczeństwa. W dzisiejszym dynamicznym i zglobalizowanym świecie, poszukiwanie tych mechanizmów wydaje się być nie mniej aktualne niż 200 lat temu. Książka Buchana przedstawia człowieka, który wniósł ogromny wkład do intelektualnego i gospodarczego rozwoju nowożytnego świata.

Przedmową do książki, James’a Buchan’a „Adam Smith. Życie i idee” wydanej przez wydawnictwo DIFIN, napisał prof. Leszek Balcerowicz.

– Piotr Ptak