Forum Obywatelskiego Rozwoju


(PAP) Przewodniczący Komisji Europejskiej (KE) Jose Manuel Barroso ogłosił we wtorek skład grupy wysokiego szczebla, która ma doradzać KE w sprawie kryzysu finansowego. W ośmioosobowym gremium jest prof. Leszek Balcerowicz.

Grupa – jak powiedział w Parlamencie Europejskim Barroso – ma zająć się szukaniem odpowiedzi na pytanie, jak wzmocnić nadzór finansowy nad ponadgranicznymi instytucjami finansowymi, by w przyszłości zapobiec powtórzeniu się takich kryzysów jak obecnie.

Na czele grupy stanął były dyrektor Międzynarodowego Funduszu Walutowego Jacques de Larosiere; pozostali członkowie to także renomowani ekonomiści.

„Jestem szczęśliwy mogąc ogłosić dziś skład grupy: Leszek Balcerowicz, Otmar Issing, Rainer Masera, Callum Mc Carthy, Lars Nyberg, Jose Perez Fernandez, Ono Ruding” – powiedział eurodeputowanym Barroso. Jak dodał, grupa ma przedstawić pierwszy raport z propozycjami do wiosennego szczytu Unii Europejskiej w marcu.

Prof. Balcerowicz jest jedynym członkiem grupy z nowych państw UE. Jego kandydaturę zgłosił na ubiegłotygodniowym szczycie unijnym w Brukseli premier Donald Tusk. Pomysł powołania grupy zgłosił w minionym tygodniu przewodniczący KE Barroso.

„Żyjemy w czasach bez precedensów, które wymagają od nas poziomu koordynacji także bez precedensu. Potrzebujemy prawdziwej odpowiedzi europejskiej. Europa musi wypracować globalną odpowiedź na globalne problemy. Jestem szczęśliwy i dumny mogąc stwierdzić, że Europa jest na wysokości tego zadania” – powiedział Barroso.

Szef KE poinformował eurodeputowanych, że w przyszłym tygodniu Komisja przedstawi propozycję o kontroli kredytowych agencji ratingowych. „Wyjdziemy też z inicjatywą o płacach menadżerów, opartą na rekomendacjach z 2004 roku” – powiedział.

Dodał, że UE będzie zabiegać o reformę światowego systemu finansowego, „bo ostatnie miesiące pokazały, że Bretton Woods nie potrafił dotrzymać kroku integracji światowych rynków finansowych”.

W 1944 roku w Bretton Woods ustalono powojenny międzynarodowy system walutowy.